loadingFoto: Unsplash
Foto: Unsplash
Livsstil

Din ögonfärg kan avslöja din personlighet

Robert Jay Watson

"Se mig i ögonen” säger vi när vi vill få en mer direkt inblick in i en människas sinnestillstånd. Det bevisar det faktum att ögonen faktiskt är själens fönster, att de verkligen kan avslöja något om vår personlighet. Men det är inte enbart vad som finns bakom ögonen som räknas enligt forskningen – ögonfärgen berättar också någonting om vilka vi är.

En studie som gjordes 2007 vid Örebro universitet fann att personer med vissa särdrag i irisen, som linjer som går ut från pupillen och linjer som bildar cirklar runt pupillen, faktiskt var förknippade med motsatta personlighetsdrag.

Men här ska vi titta på hur ögonfärgen kan vara kopplad till hur du ser på världen och interagerar med den.

Mörkbruna ögon

Mörkbruna ögon. Foto: Marcelo Chagas

Mörkbruna ögon, som ibland kan se nästan svarta ut, är sällsynt. De får sin mörka färg på grund av att ögonen innehåller mycket av pigmentet melanin, och har förknippats med flera distinkta personlighetsdrag. Det första är att mörkögda människor ofta uppfattas som behagliga av andra, vilket gör att de fungerar bra i lagarbete. Eftersom andra ser dem som sympatiska, lyssnar människor ofta på vad de har att säga och följer deras råd.

Andra kvaliteter som mörkögda människor ofta har är naturliga ledaregenskaper. De har ofta en hjärna som reagerar snabbt och en överlägsen förmåga att följa mål med ögonen, vilket även kan vara en stor fördel när det gäller sportaktiviteter som exempelvis tennis. Sist men inte minst så har mörkögda människor statistiskt sett en mindre benägenhet att dricka mycket alkohol och att bli beroende av det.

Bruna ögon

Bruna ögon. Foto: Blake Barlow

Enligt World Atlas har 79 procent av världens befolkning bruna ögon. Även om bruna ögon är dominerande på många kontinenter, så varierar nyanserna från mörkare färger i Afrika och Asien till ljusare toner i Europa.

En studie vid Charles University i Prag visade att när en grupp studenter tillfrågades om tillförlitlighet så ”hade ögonfärgen en stor betydelse, där brunögda personer uppfattades som mer pålitliga än blåögda”.

Den här upptäckten bekräftar att brunögda människor kan ge uttryck för lojalitet och stabilitet. Samtidigt som den respektingivande och tilltalande personligheten hos brunögda människor ses som positiv, så har den medelmörka färgen kopplats till känsligare sömncykler som lätt påverkas av störningar.

Blå ögon

Blå ögon. Foto: Unsplash

Ungefär åtta till tio procent av världens befolkning har blå ögon, och enligt World Atlas är de flesta av dem koncentrerade i Europa. Otroligt nog har ett team forskare från Köpenhamns universitet visat genom genetisk analys att alla blåögda människor kan härstamma från en enda individ som hade mutationen i OCA2-genen.

När det gäller personlighet ska blåögda människor ha flera distinkta personlighetsdrag, inklusive en försiktig karaktär, en introvert läggning och ett behov av att ha kontroll över vad de delar med andra. Även om vissa kanske ser dessa drag som en nackdel, har forskare vid University of Louisville upptäckt att blåögda människor tenderar att ha högre akademiska prestationer än brunögda människor på grund av deras förmåga att koncentrera sig längre och fokusera mer intensivt på sina ämnen.

Nötbruna ögon

Nötbruna ögon. Foto: Elijah M Henderson

Nötbrun är den tredje vanligaste ögonfärgen i världen och cirka fem procent av den globala befolkningen tros ha den här ögonfärgen enligt World Atlas. Färgen kommer av en kombination av en viss mängd melanin och Rayleigh-spridning, en ljuseffekt som är orsaken till himlens blåa färg och de rödaktiga färger som uppkommer vid solnedgången.

I överensstämmelse med den här kopplingen till dagens ytterligheter, tros människor med nötbruna ögon ofta ha dubbla karaktärsdrag; samtidigt som de är äventyrliga, nyfikna och modiga så är de också medvetna om svårigheter och hinder, och har en benägenhet att tänka på andra.

Gröna ögon

Gröna ögon. Foto: Alexandro Zdrobau

Bara två procent av världens befolkning har gröna ögon, och är ett resultat av en mycket liten mängd av pigmentet melanin som i kombination med Rayleigh-spridning ger ögonen en distinkt grönaktig färg. Människor med gröna ögon betraktas ofta som mycket attraktiva och åtråvärda, kanske på grund av deras sällsynthet.

Personer med gröna ögon sägs ibland vara väldigt passionerade och kreativa, och villiga att lägga ner själ och hjärta i projekt och människor som de bryr sig mycket om.

Grå ögon

Grå ögon.

Grå är en extremt sällsynt färg, och människor med grå ögon har i likhet med blåögda personer mycket lite melanin. De är olika på så sätt att de har en annan Mie-spridning, en ljuseffekt som ger iris olika nyanser. Människor med grå ögon finns i Nordafrika, Centralasien och Östeuropa.

Deras personlighet återspeglar den skiftande färgen, som verkar förändras beroende på vädret och det omgivande ljuset. De är ofta mystiska och andliga, men mycket bra på att ta hand om sig själva. Ibland kan deras unikhet göra dem mer villiga att anpassa sig till den etablerade ordningen än människor med andra ögonfärger.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFoto: Unsplash
Foto: Unsplash
Livsstil

Din ögonfärg kan avslöja din personlighet

Robert Jay Watson

"Se mig i ögonen” säger vi när vi vill få en mer direkt inblick in i en människas sinnestillstånd. Det bevisar det faktum att ögonen faktiskt är själens fönster, att de verkligen kan avslöja något om vår personlighet. Men det är inte enbart vad som finns bakom ögonen som räknas enligt forskningen – ögonfärgen berättar också någonting om vilka vi är.

En studie som gjordes 2007 vid Örebro universitet fann att personer med vissa särdrag i irisen, som linjer som går ut från pupillen och linjer som bildar cirklar runt pupillen, faktiskt var förknippade med motsatta personlighetsdrag.

Men här ska vi titta på hur ögonfärgen kan vara kopplad till hur du ser på världen och interagerar med den.

Mörkbruna ögon

Mörkbruna ögon. Foto: Marcelo Chagas

Mörkbruna ögon, som ibland kan se nästan svarta ut, är sällsynt. De får sin mörka färg på grund av att ögonen innehåller mycket av pigmentet melanin, och har förknippats med flera distinkta personlighetsdrag. Det första är att mörkögda människor ofta uppfattas som behagliga av andra, vilket gör att de fungerar bra i lagarbete. Eftersom andra ser dem som sympatiska, lyssnar människor ofta på vad de har att säga och följer deras råd.

Andra kvaliteter som mörkögda människor ofta har är naturliga ledaregenskaper. De har ofta en hjärna som reagerar snabbt och en överlägsen förmåga att följa mål med ögonen, vilket även kan vara en stor fördel när det gäller sportaktiviteter som exempelvis tennis. Sist men inte minst så har mörkögda människor statistiskt sett en mindre benägenhet att dricka mycket alkohol och att bli beroende av det.

Bruna ögon

Bruna ögon. Foto: Blake Barlow

Enligt World Atlas har 79 procent av världens befolkning bruna ögon. Även om bruna ögon är dominerande på många kontinenter, så varierar nyanserna från mörkare färger i Afrika och Asien till ljusare toner i Europa.

En studie vid Charles University i Prag visade att när en grupp studenter tillfrågades om tillförlitlighet så ”hade ögonfärgen en stor betydelse, där brunögda personer uppfattades som mer pålitliga än blåögda”.

Den här upptäckten bekräftar att brunögda människor kan ge uttryck för lojalitet och stabilitet. Samtidigt som den respektingivande och tilltalande personligheten hos brunögda människor ses som positiv, så har den medelmörka färgen kopplats till känsligare sömncykler som lätt påverkas av störningar.

Blå ögon

Blå ögon. Foto: Unsplash

Ungefär åtta till tio procent av världens befolkning har blå ögon, och enligt World Atlas är de flesta av dem koncentrerade i Europa. Otroligt nog har ett team forskare från Köpenhamns universitet visat genom genetisk analys att alla blåögda människor kan härstamma från en enda individ som hade mutationen i OCA2-genen.

När det gäller personlighet ska blåögda människor ha flera distinkta personlighetsdrag, inklusive en försiktig karaktär, en introvert läggning och ett behov av att ha kontroll över vad de delar med andra. Även om vissa kanske ser dessa drag som en nackdel, har forskare vid University of Louisville upptäckt att blåögda människor tenderar att ha högre akademiska prestationer än brunögda människor på grund av deras förmåga att koncentrera sig längre och fokusera mer intensivt på sina ämnen.

Nötbruna ögon

Nötbruna ögon. Foto: Elijah M Henderson

Nötbrun är den tredje vanligaste ögonfärgen i världen och cirka fem procent av den globala befolkningen tros ha den här ögonfärgen enligt World Atlas. Färgen kommer av en kombination av en viss mängd melanin och Rayleigh-spridning, en ljuseffekt som är orsaken till himlens blåa färg och de rödaktiga färger som uppkommer vid solnedgången.

I överensstämmelse med den här kopplingen till dagens ytterligheter, tros människor med nötbruna ögon ofta ha dubbla karaktärsdrag; samtidigt som de är äventyrliga, nyfikna och modiga så är de också medvetna om svårigheter och hinder, och har en benägenhet att tänka på andra.

Gröna ögon

Gröna ögon. Foto: Alexandro Zdrobau

Bara två procent av världens befolkning har gröna ögon, och är ett resultat av en mycket liten mängd av pigmentet melanin som i kombination med Rayleigh-spridning ger ögonen en distinkt grönaktig färg. Människor med gröna ögon betraktas ofta som mycket attraktiva och åtråvärda, kanske på grund av deras sällsynthet.

Personer med gröna ögon sägs ibland vara väldigt passionerade och kreativa, och villiga att lägga ner själ och hjärta i projekt och människor som de bryr sig mycket om.

Grå ögon

Grå ögon.

Grå är en extremt sällsynt färg, och människor med grå ögon har i likhet med blåögda personer mycket lite melanin. De är olika på så sätt att de har en annan Mie-spridning, en ljuseffekt som ger iris olika nyanser. Människor med grå ögon finns i Nordafrika, Centralasien och Östeuropa.

Deras personlighet återspeglar den skiftande färgen, som verkar förändras beroende på vädret och det omgivande ljuset. De är ofta mystiska och andliga, men mycket bra på att ta hand om sig själva. Ibland kan deras unikhet göra dem mer villiga att anpassa sig till den etablerade ordningen än människor med andra ögonfärger.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024