Det gamla Kinas teorier om mat och kroppshållning: del 2
Ur Di Zi Gui – Sedelärande berättelser för barn


Det finns en traditionell kinesisk lärobok som ska lära barn god moral och gott uppförande. Boken "Di Zi Gui" (”Normer för att bli en god elev och ett bra barn”), skrevs av Li Yuxiu under Qingdynastin när kejsare Kang Xi var regent (1661-1772). I den här serien ska vi presentera några gamla kinesiska berättelser som ger exempel på viktiga lärdomar som lärs ut i "Di Zi Gui". Det tredje kapitlet handlar om hur man ska uppföra sig i det dagliga livet. I den här andra delen får vi lära oss om vikten av gott uppträdande och vårdat yttre.

I Di Zi Gui l får man lära sig  hur man ska äta, klä sig, föra sig och uppträda i vardagen.

God hållning och kroppsspråk för att visa och få respekt

En av de viktiga lektionerna som tas upp i "Di Zi Gui" är hur man ska uppträda och föra sig i det dagliga livet. I texten står det:

Med avslappnad gång

och rak hållning

Buga djupt och runt

Visa din respekt vördnadsfullt.

Att upprätthålla en god hållning när man sitter eller står upp visar att man är respektfull mot andra.

Kliv inte på trösklar

Vila inte på ett ben

Sitt inte med benen i kors

Vicka inte på baken.

För att förtjäna andras respekt bör man röra sig väl avvägt och ha ett lämpligt kroppsspråk.

Ett bra exempel på temat respekt och gott uppförande är Zhang Jiuling, som var en minister med stor karisma under Tangdynastin.

Den respekterade och karismatiske Zhang Jiuling

Zhang Jiuling (張九齡) var en framstående minister, uppmärksammad poet och lärd man som levde under Tangdynastin. Han tjänstgjorde som kansler (det högsta ämbetet i det kejserliga Kina) under kejsare Xuanzongs styre.

Zhang Jiuling föddes i Quijiang i Linnan-regionen. Han var en ärbar och vis kansler under Kaiyaun-eran (Tangdynastins guldålder) och hade gåvan att kunna förutse saker. Han var även högt aktad för sin lojalitet och sitt rättframma sätt – ett ideal som kom att kallas för ”Quijiang-karisma”.

Enligt gamla kinesiska texter var Zhang ”rakryggad och mild med ett välvårdat yttre”. Oavsett om han arbetade på sitt ämbetsrum eller tog det lugnt i hemmet, var han alltid vårdat klädd. Han rörde sig alltid med energiska, raska steg och hade en skarp och vaken blick.

För att kunna upprätthålla ett välvårdat yttre uppfann Zhang en sak som faktiskt blev en modetrend. På den tiden brukade ministrarna bära med sig ett långt skrivblock som kallades "wuban", som användes för att skriva anteckningar och order på under mötena med kejsaren. Vanligen brukade den hänga vid ministerns bälte, vilket gjorde att den liknade de tobakspungar som byborna ofta bar med sig.

Detta tyckte Zhang inte såg så respektabelt ut så han lät tillverka en finare påse att bära wuban i. Varje gång han skulle träffa kejsaren fick Zhangs tjänare gå bakom honom och bära påsen med wuban i. På så sätt kunde Zhang promenera på ett respektfullt sätt utan att bekymra sig om att det hängde saker från hans midja. Dessa skyddande påsar blev så småningom väldigt populära och andra tog efter.

Kejsare Xuanzong imponeras av Zhangs karisma

Zhang var kejsare Xuanzongs särskilda favorit. Kejsaren uppskattade Zhang för hans respektabla uppförande, energiska sätt och utstrålning. Till andra kunde han säga: ”varje gång jag ser kansler Zhang blir min själ och mitt sinne föryngrat och fyllt av energi”.

Senare när hans ministrar skulle rekommendera kandidater till hovämbetsmän frågade kejsare Xuanzong: ”Är den här kandidatens uppförande likt Zhang Jiulings?” Det var tydligt att Zhang hade satt en standard, och blivit en modell för kejsare Xuanzongs val av ämbetsmän till hovet.

Men det som imponerade mest på kejsaren var Zhangs kloka förutseende och hans hederliga rättframma personlighet.

Under den tidiga Kaiyuan-eran skickades militärgeneralen An Lushan till kejsaren eftersom han underlåtit att lyda order. Zhang rådde då kejsaren att avrätta An enligt Tangs militära lag, eftersom han misstänkte att An hade anlag för att begå förräderi. Men kejsare Xuanzong beslutade ändå att låta generalen leva och behålla honom i armén.

Precis som Zhang förutspått förrådde dock An Lushan kejsare Xuanzong genom att senare inleda An Lushan-upproret, en serie katastrofala händelser som markerade början på Tangdynastins nedgång.

Kejsaren grät många bittra tårar för att inte ha lyssnat på Zhangs råd, och skickade sina män till Qujiang för att högtidlighålla Zhang. Från och med den dagen har Zhang kallats för ”Qujiang Gong”, vilket betyder den mest respekterade personen i Qujiang.