loadingSociala medier har utnyttjats för att förtrycka viss information bland allmänheten. Foto: Sofia Drevemo
Sociala medier har utnyttjats för att förtrycka viss information bland allmänheten. Foto: Sofia Drevemo
Ledare

Den enda tanken som bör stoppas

Martin Enlund

På sistone har det bränts koranböcker i Sverige, vilket har lett till en diplomatisk kris. På en pressträff har statsminister Ulf Kristersson nyligen påpekat att det för tillfället inte är en fråga om att inskränka yttrandefriheten, även om vissa av hans regeringskollegor verkar ha intagit en annan inställning. 

Redan på 1960-talet oroade sig medieteoretikern Marshall McLuhan för konsekvenserna av vad som skulle komma att utvecklas till en ”global by”. Kommunikationsteknologiska framsteg skulle förvandla hela jordklotet till en slags global gemenskap, med delade erfarenheter och omedelbar tillgång till information. Elektroniska medier skulle möjliggöra en känsla av global närhet. Olika delar av världen skulle bli medvetna om varandra och även påverka varandra, vilket i sin tur skulle bidra till att sudda ut gränserna mellan nationer och kulturer.

Ett sådant utsuddande kanske är önskvärt, men det är inte oproblematiskt. Exempelvis kan synen på fri- och rättigheter vara väsensskild kulturer och länder emellan. Även synen på vad som är sant och falskt skiljer sig åt. Att påstå att folkmordet på armenier har ägt rum kan i Turkiet leda till fängelsestraff. Men i Frankrike kan förnekandet av samma folkmord leda till fängelsestraff. Om frågor som dessa höjs till global nivå, eller till EU- eller Nato-nivå, vems regler ska då gälla? Kommer detta folkmord ens att kunna diskuteras? Om inte så kommer den så kallade åsiktskorridoren att bli mindre.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSociala medier har utnyttjats för att förtrycka viss information bland allmänheten. Foto: Sofia Drevemo
Sociala medier har utnyttjats för att förtrycka viss information bland allmänheten. Foto: Sofia Drevemo
Ledare

Den enda tanken som bör stoppas

Martin Enlund

På sistone har det bränts koranböcker i Sverige, vilket har lett till en diplomatisk kris. På en pressträff har statsminister Ulf Kristersson nyligen påpekat att det för tillfället inte är en fråga om att inskränka yttrandefriheten, även om vissa av hans regeringskollegor verkar ha intagit en annan inställning. 

Redan på 1960-talet oroade sig medieteoretikern Marshall McLuhan för konsekvenserna av vad som skulle komma att utvecklas till en ”global by”. Kommunikationsteknologiska framsteg skulle förvandla hela jordklotet till en slags global gemenskap, med delade erfarenheter och omedelbar tillgång till information. Elektroniska medier skulle möjliggöra en känsla av global närhet. Olika delar av världen skulle bli medvetna om varandra och även påverka varandra, vilket i sin tur skulle bidra till att sudda ut gränserna mellan nationer och kulturer.

Ett sådant utsuddande kanske är önskvärt, men det är inte oproblematiskt. Exempelvis kan synen på fri- och rättigheter vara väsensskild kulturer och länder emellan. Även synen på vad som är sant och falskt skiljer sig åt. Att påstå att folkmordet på armenier har ägt rum kan i Turkiet leda till fängelsestraff. Men i Frankrike kan förnekandet av samma folkmord leda till fängelsestraff. Om frågor som dessa höjs till global nivå, eller till EU- eller Nato-nivå, vems regler ska då gälla? Kommer detta folkmord ens att kunna diskuteras? Om inte så kommer den så kallade åsiktskorridoren att bli mindre.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024