Därför stoppar Donald Trump USA:s finansiering av WHO
USA:s president Donald Trump. Foto: Charlotte Cuthbertson/Epoch Times-arkivbild


Denna text publicerades först på nyhetsbloggen InBeijing. Den återges här med författaren Jojje Olssons tillstånd. Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Epoch Times åsikter.

Under gårdagen meddelade president Donad Trump att USA tillfälligt stoppar sin finansiering av Världshälsoorganisationen (WHO). Detta var något som Trump varnade för redan förra veckan, och som motiveras med hur FN-organet har hanterat situationen kring covid-19.

I samband med beslutet beskyllde Trump WHO för att ha misskött situationen genom att mörklägga spridningen av viruset, samt ständigt berömma och hålla den kinesiska regimen bakom ryggen. Bland annat Business Insider citerar delar av Trumps anklagelser:

"'The outbreak could have been contained at its source with very little death,' Trump said. 'This would have saved thousands of lives and avoided worldwide economic damage. Instead, the WHO willingly took China’s assurances to face value, and they took it just at face value and defended the actions of the Chinese government, even praising China for its so-called transparency.'"

Tidningen tillägger att USA är den i särklass största finansiären av WHO, med årliga bidrag på mellan 400 och 500 miljoner dollar. Kina betalar i jämförelse in omkring 40 miljoner dollar om året till WHO, vars sammanlagda budget ligger på cirka sex miljarder dollar.

“Med anledning av utbrottet av covid-19-pandemin, är vi djupt bekymrade över huruvida USA:s generositet har använts på bästa möjliga vis”, sade Trump under gårdagen.

Finansieringen ska nu stoppas medan USA tar sig för en utredning angående “WHO:s varningar om coronaviruset och Kina”, som förväntas pågå i mellan 60 och 90 dagar, skriver The Guardian.

Tidningen citerar också flera personer, från FN:s generaldirektör till amerikanska hälsoexperter, som menar att beslutet kommer i en väldigt prekär tid och att ett försvagat WHO riskerar innebära en stor ökning av dödsfall inte bara i utsatta regioner som Afrika söder om Sahara, utan också i USA.

Som en konkret kritik framhöll Donald Trump att WHO gått på Kinas linje vad gäller risken för smittospridning mellan människor. Hade man vågat ifrågasätta och gå emot Kina, hade omvärlden haft mer tid att förbereda sig inför hanteringen av ett scenario där covid-19 smittar från person till person, menar Trump.

Tidigare rapporter gör gällande att Taiwan redan i slutet av december varnade WHO för att en sådan smittospridning var möjlig, medan kinesiska myndigheter först tre veckor senare medgav risken för “begränsad smittospridning” mellan människor. WHO valde att ignorera Taiwans varning, och istället följa Kinas linje.

Nu finns det givetvis flera olika uppgifter om vad som egentligen inträffat, samt tvivel från många håll angående Donald Trumps agerande efter att situationens allvar blivit känt, som också sammanfattas av The Guardian.

Men det går samtidigt inte att bortse från hur hela WHO:s ledning konstant tagit den kinesiska regimens parti under denna kris, vilket flera medier och organisationer påpekat. Donald Trump visar sig nu vara en av få ledare som backar upp dessa ord med handling, låt vara att beslutet om stoppad finansiering kan framstå som något drastiskt.

Särskilt irriterad ska Trump ha varit över WHO:s tidigare kritik mot hans beslut att i ett tidigt skede stoppa inresor till USA av personer som inte är amerikanska medborgare men som nyligen besökt Kina, skriver NBC News.

WHO har nämligen inte dragit sig för att utfärda konkret kritik mot bland annat USA och Japan, samtidigt som man inte haft ett enda ont ord att säga om Kinas agerande sedan virusutbrottet. Något som alltså amerikanska myndigheter inte längre kommer att tolerera.

För att sätta saken i kontext, så är Kinas ökade inflytande i WHO bara en del av en trend som pågår inom hela FN. Ämnet har diskuterats flitigt med anledning av WHO:s agerande på senare tid, och utvecklas bland annat i The Diplomat genom en artikel med rubriken “How China Is Remaking the UN In Its Own Image“.

Där framgår bland annat att kinesiska representanter nu styr fyra av FN:s femton fackorgan, vilket är fler än något annat land. Där nämns också Kinas ökade finansiering av FN:s reguljära budget, som gått från omkring 1 procent vid sekelskiftet till 12 procent i dag.

Den ökade finansieringen tjänar givetvis till att köpa Kina inflytande, särskilt i tider när frågetecken väcks över USA:s inbetalningar till FN.

The Diplomat tar upp flera exempel på hur Kina har använt detta inflytande mot organisationer eller aktivister som Peking ogillar. I tidningen varnas för att Pekings försök att använda FN “som ett verktyg för att materialisera sin hegemoniska ambition” riskerar få organisationen att vittra sönder inifrån.

Kina fick nyligen en nyckelposition i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Samtidigt har det största kinesiska företaget för digital övervakning just tecknat ett samarbetsavtal med FN för att sköta om videokonferenser och andra digitala samtal i samband med organisationens 75-årsjubileum.

Det råder inga som helst tvivel om att Kina på kort tid skaffat sig ett oproportionerligt stort inflytande i FN, och flera gånger använt detta för att uppnå sina egna politiska målsättningar, vilka ofta går på tvärs mot FN:s stadgar om exempelvis demokrati och mänskliga rättigheter.

Det går däremot att diskutera huruvida den mest effektiva kontringen mot detta är att andra länder upphör med sin finansiering av FN, eller om det vore bättre att försöka jobba för att påverka och förändra inom organisationens ramar.

Detta beror givetvis mycket på vilken utgångspunkt man har gällande multilaterala och internationella organisationer som helhet. Och som bland annat The Guardian påpekar, så har Trump flera gånger uttryckt skepsis inför denna sorts organisationer till fördel för bland annat starkare nationer och bilaterala avtal.

För en bakgrund angående WHO och Kina, läs gärna följande artiklar från InBeijing:

WHO:s vice ordförande avbryter intervju två gånger när journalist frågar om Taiwan” (30 mars)
Skarp kritik mot WHO över hanteringen av covid-19 och Kina” (23 mars)

Jojje Olsson är journalist och författare bosatt i Taipei sedan 2016. Han levde tidigare i Peking i åtta år, men är nu svartlistad från Kina på grund av sitt arbete. Jojje har skrivit för över 100 svenska tidningar och jobbar nu på sin sjätte bok om Kina. Han har sedan 2010 drivit bloggen InBeijing, som är Sveriges största nyhetssida om Kina.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.