Brittisk Lord kämpar mot organstölder

Kinas organstölder från samvetsfångar

Lord Philip Hunt, ledamot i det brittiska överhuset, arbetar för att stoppa oetisk hantering av organ och mänsklig vävnad. Foto: Chris McAndrew


Philip Hunt, ledamot i det brittiska överhuset, driver lagändringar i Storbritannien för att stoppa användningen av organ som tagits med tvång. Ett av hans förslag har redan antagits, men han anser att mer borde göras.

Lord Hunt of King's Heath, som hans officiella titel lyder, är baron och sitter i det brittiska överhuset, det så kallade House of Lords. Han har tidigare arbetat med bland annat sjukvårdsfrågor under Tony Blairs och Gordon Browns Labourregeringar.

Lagförslaget som han lade fram och som antogs den 11 februari i år, innebär att ministrar kan hindra organ eller mänsklig vävnad från att importeras från länder där fritt och frivilligt samtycke inte har getts, berättar han för Epoch Times.

– När det gäller Kina innebär det att organ från samvetsfångar, uigurer och Falun Gong-utövare inte kan tas in i landet utan samtycke. Det är ett litet steg, men det är ett viktigt steg, både för Storbritannien och internationellt, att tydliggöra att påtvingad organdonation är fullständigt avskyvärt, och att vi vill se till att det stoppas, säger han.

”Handlingslista”

På frågan om han vill se ytterligare lagstiftning för att bekämpa organstölder säger Hunt att han har en ”handlingslista” på förändringar som han skulle vilja se, och att han och hans kollegor kommer att fortsätta att se till att det händer saker.

– Vi känner till att människor från Storbritannien reser till Kina för att få organ, och att de betalar mycket för det. Jag vill göra det illegalt för britter att göra så här, säger han.

Hunt vill även se till att brittiska företag inte kan exportera material som kan användas i länder där organstölder sker, som till exempel utrustning för att bevara organ.

Det sista på Hunts lista är att förbjuda utställningar av riktiga kroppar, som innehåller plastinerade kroppar av människor som kan ha varit ”fångar som har avrättats, vars organ använts för det här syftet”.

I januari 2020 lade Hunt fram ett lagförslag om ”organturism” och uppvisningar med mänskliga lik, som täcker delar av innehållet på listan. Det togs upp för behandling första gången 28 januari 2020, men väntar fortfarande på att tas upp igen.

Lord Hunt säger att hans intresse för organstölder kommer ifrån hans önskan att få till stånd fler organdonationer i Storbritannien.

– Det är väldigt, väldigt viktigt att människor litar på systemet, för vi uppmanar personer att gå med på att deras nära och käras organ ska kunna doneras.

Momentum

Hunt säger att när han fick information om organstölderna i Kina tyckte han att det var ”fruktansvärt”, och han ville göra något åt det.

– Vad vi än kan göra så borde vi göra det, för att försöka övertala de kinesiska myndigheterna att verkligen sluta med det här, säger han.

Enligt Hunt finns det en grupp människor i det brittiska parlamentet som är ”väldigt, väldigt beslutsamma” att driva igenom lagstiftning för att skydda mänskliga rättigheter.

Under en parlamentsdebatt om ett lagtillägg om folkmord nyligen argumenterade en annan ledamot av överhuset, Baroness Falkner, att om Storbritannien agerar ensamt i människorättsfrågor så kommer det inte att ha så stor effekt. Men Hunt menar att det kan vara mer användbart än somliga tror.

– Ibland lyssnar folk på vad Storbritannien gör. Och jag tror att ju fler enskilda länder som är beredda att göra det här, desto mer momentum byggs till sist upp. Så visst, låt oss skapa internationella avtal, det är det allra bästa. Men om det inte går att få till så har vi som enskilt land vårt eget ansvar att agera, säger han. 

– I slutändan måste vi göra det som är rätt.

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info:

 

Fakta

Kinatribunalen 2019

Den 17 juni 2019 kom en oberoende folktribunal fram till att samvetsfångar dödas i Kina för sina organ i ”stor skala”, och att utövare av den andliga metoden Falun Gong har varit en huvudkälla till organen.

I mars 2020 publicerades en rapport där de tidigare slutsatserna bekräftas, och att tribunalen finner att organstölderna fortsätter.

En av forskarna som tagit fram fakta till tribunalen, Ethan Gutmann, sade i ett webbseminarium den 24 februari i år att organ nu även tas från uigurer i stor skala.

Hans utredning i Kazakstan under 2020 kom fram till att någonstans mellan 25 000 och 50 000 yngre uigurer årligen förflyttas från lägren och dödas för sina organ.

Källa: The China Tribunal, Victims of Communism Memorial Foundation (VOC)