loadingSuhama – en ursprunglig form av bonsai. Bonsaiodling kom till Japan från Kina på 1000-talet e.Kr. I Europa presenterades bonsai på världsutställningen i Paris 1878. Foto: Public Domain
Suhama – en ursprunglig form av bonsai. Bonsaiodling kom till Japan från Kina på 1000-talet e.Kr. I Europa presenterades bonsai på världsutställningen i Paris 1878. Foto: Public Domain
Livsstil

Bonsaier – tolkningar av träden i naturen

Eva Sagerfors

En bonsaimakare strävar efter att så snabbt som möjligt få ett träd att se så gammalt ut som möjligt. Det gör att man får lätt för att se tecken på ålder hos träd i naturen. Man talar om olika växtstilar och vad som ger ett gammalt träd karaktär.

Anna Lindmark i Bygdsiljum, Västerbotten, har hållit på med bonsaier i över 30 år. Hon berättar att bonsaiodlarna eftersträvar asymmetriska former och ett gammalt utseende.

– En bonsai är en tolkning av naturen, ungefär som när man målar en tavla eller gör en skulptur. Och den ska inte bara se ut som ett träd utan det ska synas att den har karaktär och har varit med om någonting.

Bonsai – växt i skål

Bonsai betyder ordagrant ”växt i skål” (bon = skål, sai = växt) och har blivit synonymt med odlingsformen av miniatyrträd i vackra krukor. Bonsai kan ses som hobbyodling eller en konstform. Det finns också ett intresse för den österländska kulturen och mystiken kring bonsai.

Bonsaiodling handlar om att i liten skala sträva efter att ge en vision av ett fullväxt träd. Till bonsaier används ingen specifik växtart utan vanliga vedartade växter. Småbladiga och småbarriga arter underlättar för att få ett så proportionerligt träd som möjligt. Samtidigt kan ett oproportionerligt stort blad få symbolisera en klunga med löv.

Historiskt sett tror man att bonsai har sitt ursprung i Kina, där det nämns i litteraturen på 700-talet. Odlingsformen kom sedan till Japan på 1000-talet där den utvecklades.

Skötsel: Bonsaier kräver väldränerad och porös jord. De behöver också gödning: lite, men ofta. Att vattna rätt är viktigt. De flesta bonsaier dör av övervattning eller torka, så man behöver lära känna sin bonsai.

Källa: Svenska Bonsaisällskapet

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSuhama – en ursprunglig form av bonsai. Bonsaiodling kom till Japan från Kina på 1000-talet e.Kr. I Europa presenterades bonsai på världsutställningen i Paris 1878. Foto: Public Domain
Suhama – en ursprunglig form av bonsai. Bonsaiodling kom till Japan från Kina på 1000-talet e.Kr. I Europa presenterades bonsai på världsutställningen i Paris 1878. Foto: Public Domain
Livsstil

Bonsaier – tolkningar av träden i naturen

Eva Sagerfors

En bonsaimakare strävar efter att så snabbt som möjligt få ett träd att se så gammalt ut som möjligt. Det gör att man får lätt för att se tecken på ålder hos träd i naturen. Man talar om olika växtstilar och vad som ger ett gammalt träd karaktär.

Anna Lindmark i Bygdsiljum, Västerbotten, har hållit på med bonsaier i över 30 år. Hon berättar att bonsaiodlarna eftersträvar asymmetriska former och ett gammalt utseende.

– En bonsai är en tolkning av naturen, ungefär som när man målar en tavla eller gör en skulptur. Och den ska inte bara se ut som ett träd utan det ska synas att den har karaktär och har varit med om någonting.

Bonsai – växt i skål

Bonsai betyder ordagrant ”växt i skål” (bon = skål, sai = växt) och har blivit synonymt med odlingsformen av miniatyrträd i vackra krukor. Bonsai kan ses som hobbyodling eller en konstform. Det finns också ett intresse för den österländska kulturen och mystiken kring bonsai.

Bonsaiodling handlar om att i liten skala sträva efter att ge en vision av ett fullväxt träd. Till bonsaier används ingen specifik växtart utan vanliga vedartade växter. Småbladiga och småbarriga arter underlättar för att få ett så proportionerligt träd som möjligt. Samtidigt kan ett oproportionerligt stort blad få symbolisera en klunga med löv.

Historiskt sett tror man att bonsai har sitt ursprung i Kina, där det nämns i litteraturen på 700-talet. Odlingsformen kom sedan till Japan på 1000-talet där den utvecklades.

Skötsel: Bonsaier kräver väldränerad och porös jord. De behöver också gödning: lite, men ofta. Att vattna rätt är viktigt. De flesta bonsaier dör av övervattning eller torka, så man behöver lära känna sin bonsai.

Källa: Svenska Bonsaisällskapet

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024