loading

Innebörden i att följa sanningen går bortom att inte ljuga. När det genomsyrar barnets karaktär kan det gynna honom eller henne i livets alla skeden.
Innebörden i att följa sanningen går bortom att inte ljuga. När det genomsyrar barnets karaktär kan det gynna honom eller henne i livets alla skeden.
Livsstil

Att lära barnen att följa sanningen

Barbara Danza

Som föräldrar har vi fått förtroendet att lära våra barn moralvärden och att utveckla en god karaktär. Det är en plikt som när den är väl utförd har en positiv effekt som påverkar allt och alla de kommer att möta under sina liv. Kort sagt påverkar vårt föräldraskap världen. Känn ingen press.

En grundläggande aspekt av att ha bra karaktär är att följa sanningen. Det kan låta enkelt, men när det genomsyrar barnets karaktär kan det gynna honom eller henne i livets alla skeden.

Vad innebär det att följa sanningen? En bra start är att inte ljuga. Att ljuga kan lätt bli till en vana, så det är bäst att ta tag i det så tidigt som möjligt.

Genom att tala sanningsenligt kan vi uppmuntra sanningsenliga handlingar och till och med sanningsenliga tankar. Istället för att använda slughet eller knep för att få som de vill kan barn lära sig att ärlighet och uppriktighet leder till ett oförfalskat liv.

Att leva ett oförfalskat liv låter personen resa genom livet utan stressen av att bära på lögner. Det gör också att man kan ha kontakt med sin sanna natur och sina inneboende styrkor. Att förstå och utveckla sin sanna natur ger möjlighet att få skörda frukterna av sina talanger.

Att sätta sanning högt ger också en förmåga att urskilja sanning från lögn och en vilja att upprätthålla sanningen.

Att sätta sanning högt ger också en förmåga att urskilja sanning från lögn och en vilja att upprätthålla sanningen.

Det är ingen enkel sak att lära barnen att vara sanna. Så hur kan föräldrar gå tillväga för att tillföra det här värdet i barnens karaktär? Här är några praktiska punkter.

Var sanningsenlig

Som föräldrar vet vi att barn har olika lätt att ta till sig av det vi säger till dem, men de kommer säkert att lägga märke till och härma det vi gör.

Hur sanningsenlig är du i ditt liv? Om du är som de flesta människor så kan här finnas utrymme för förbättringar. Granska dig själv ordentligt. Är du sanningsenlig när du pratar, i dina handlingar och tankar? Är du sann mot dig själv? Visar du andra ditt sanna jag? Söker du efter sanningen och försöker du upprätthålla den? Hur kan du bli bättre på att följa sanningen?

Prata om sanningen

Låt vikten av att följa sanningen vara ett återkommande ämne där hemma. Försäkra dig om att barnen vet att de alltid kan komma till dig med sanningen, oavsett hur skrämmande eller svår den är. Hjälp dem att förstå fördelarna med att följa sanningen och vilken skada det gör att ljuga.

Läs berättelser om att följa sanningen

Från antiken till nutiden har moraliska lärdomar om att följa sanningen illustrerats i berättelser. Från Aisopos ”Den gyllene yxan” till berättelsen om när George Washington högg ner körsbärsträdet, till ”Pojken och vargen” och till ”Pinocchio” finns det många klassiska berättelser som vi kan berätta för att illustrera värdet av att följa sanningen.

Belöna sanningsenlighet

Det finns tillfällen när det kommer att vara lockande för barn att dölja sanningen eller att ljuga, när de är rädda för att råka illa ut, när de tycker att det är pinsamt eller när sanningen helt enkelt är obekväm.

Som förälder kan man belöna barnet när man ser att han eller hon har övervunnit en sådan situation och ändå sagt sanningen. Bekräfta svårigheten de har kommit igenom och deras karaktärsstyrka. De kommer att minnas det positiva av att ha gjort det rätta trots att det kändes svårt.

Känna sitt sanna jag

Ibland lägger föräldrar sina egna drömmar och önskningar på sina barn. För att barnen ska kunna leva sina liv utifrån sina sanna jag är det bättre att låta dessa visa sig och att låta barnen visa dig sina talanger och styrkor, sin personlighet, sitt temperament, vad de verkligen är intresserade av, kort och gott visa vem de verkligen är.

Det är en gåva från föräldrarna att få växa upp och att vara uppskattad för och uppmuntrad till att vara den du verkligen är.

Ta det som din uppgift att lära känna dina barn och att göra vad du kan för att stötta dem i vara i sina sanna jag. Det är en gåva från föräldrarna att få växa upp och att vara uppskattad för och uppmuntrad till att vara den du verkligen är. Genom att fokusera på att följa sanningen kan du ge det till dina barn.

Följ Barbara Danza på Twitter: @barbaradanza

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading

Innebörden i att följa sanningen går bortom att inte ljuga. När det genomsyrar barnets karaktär kan det gynna honom eller henne i livets alla skeden.
Innebörden i att följa sanningen går bortom att inte ljuga. När det genomsyrar barnets karaktär kan det gynna honom eller henne i livets alla skeden.
Livsstil

Att lära barnen att följa sanningen

Barbara Danza

Som föräldrar har vi fått förtroendet att lära våra barn moralvärden och att utveckla en god karaktär. Det är en plikt som när den är väl utförd har en positiv effekt som påverkar allt och alla de kommer att möta under sina liv. Kort sagt påverkar vårt föräldraskap världen. Känn ingen press.

En grundläggande aspekt av att ha bra karaktär är att följa sanningen. Det kan låta enkelt, men när det genomsyrar barnets karaktär kan det gynna honom eller henne i livets alla skeden.

Vad innebär det att följa sanningen? En bra start är att inte ljuga. Att ljuga kan lätt bli till en vana, så det är bäst att ta tag i det så tidigt som möjligt.

Genom att tala sanningsenligt kan vi uppmuntra sanningsenliga handlingar och till och med sanningsenliga tankar. Istället för att använda slughet eller knep för att få som de vill kan barn lära sig att ärlighet och uppriktighet leder till ett oförfalskat liv.

Att leva ett oförfalskat liv låter personen resa genom livet utan stressen av att bära på lögner. Det gör också att man kan ha kontakt med sin sanna natur och sina inneboende styrkor. Att förstå och utveckla sin sanna natur ger möjlighet att få skörda frukterna av sina talanger.

Att sätta sanning högt ger också en förmåga att urskilja sanning från lögn och en vilja att upprätthålla sanningen.

Att sätta sanning högt ger också en förmåga att urskilja sanning från lögn och en vilja att upprätthålla sanningen.

Det är ingen enkel sak att lära barnen att vara sanna. Så hur kan föräldrar gå tillväga för att tillföra det här värdet i barnens karaktär? Här är några praktiska punkter.

Var sanningsenlig

Som föräldrar vet vi att barn har olika lätt att ta till sig av det vi säger till dem, men de kommer säkert att lägga märke till och härma det vi gör.

Hur sanningsenlig är du i ditt liv? Om du är som de flesta människor så kan här finnas utrymme för förbättringar. Granska dig själv ordentligt. Är du sanningsenlig när du pratar, i dina handlingar och tankar? Är du sann mot dig själv? Visar du andra ditt sanna jag? Söker du efter sanningen och försöker du upprätthålla den? Hur kan du bli bättre på att följa sanningen?

Prata om sanningen

Låt vikten av att följa sanningen vara ett återkommande ämne där hemma. Försäkra dig om att barnen vet att de alltid kan komma till dig med sanningen, oavsett hur skrämmande eller svår den är. Hjälp dem att förstå fördelarna med att följa sanningen och vilken skada det gör att ljuga.

Läs berättelser om att följa sanningen

Från antiken till nutiden har moraliska lärdomar om att följa sanningen illustrerats i berättelser. Från Aisopos ”Den gyllene yxan” till berättelsen om när George Washington högg ner körsbärsträdet, till ”Pojken och vargen” och till ”Pinocchio” finns det många klassiska berättelser som vi kan berätta för att illustrera värdet av att följa sanningen.

Belöna sanningsenlighet

Det finns tillfällen när det kommer att vara lockande för barn att dölja sanningen eller att ljuga, när de är rädda för att råka illa ut, när de tycker att det är pinsamt eller när sanningen helt enkelt är obekväm.

Som förälder kan man belöna barnet när man ser att han eller hon har övervunnit en sådan situation och ändå sagt sanningen. Bekräfta svårigheten de har kommit igenom och deras karaktärsstyrka. De kommer att minnas det positiva av att ha gjort det rätta trots att det kändes svårt.

Känna sitt sanna jag

Ibland lägger föräldrar sina egna drömmar och önskningar på sina barn. För att barnen ska kunna leva sina liv utifrån sina sanna jag är det bättre att låta dessa visa sig och att låta barnen visa dig sina talanger och styrkor, sin personlighet, sitt temperament, vad de verkligen är intresserade av, kort och gott visa vem de verkligen är.

Det är en gåva från föräldrarna att få växa upp och att vara uppskattad för och uppmuntrad till att vara den du verkligen är.

Ta det som din uppgift att lära känna dina barn och att göra vad du kan för att stötta dem i vara i sina sanna jag. Det är en gåva från föräldrarna att få växa upp och att vara uppskattad för och uppmuntrad till att vara den du verkligen är. Genom att fokusera på att följa sanningen kan du ge det till dina barn.

Följ Barbara Danza på Twitter: @barbaradanza

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024