5 av världens hemskaste fängelser – nr 2 ger verkligen rysningar


Fängelser kan tjäna både goda och dåliga syften. Å ena sidan kan de förhindra att kriminella gör skada i samhället, å andra sidan kan de vara verktyg för auktoritära regimer för att förgöra oskyldiga människor som utsetts till statens fiender.

I fria länder används fängelser oftast av rättssystemet för att upprätthålla lag och ordning och bestraffa kriminella. Även om det finns lagar och regler för sådana anläggningar och för fångarna, så innebär fängelserna ändå en frihetsbegränsning, och det är så klart aldrig trevligt.

Till vänster Wisconsin state prison och till höger fängelset i Halden. ©Wikimedia

Men på platser där auktoritära regimer styr är situationen oftast avsevärt värre för fångar. Där saknar människor helt rättigheter, och de berövas sin mänsklighet. I vissa fall är de att likna vid helvetet på jorden.

Det här är fem av de värsta fängelserna på jorden.

5. La Sabaneta, Venezuela

La Sabaneta-fängelset i Sydamerika anses vara ett av de mest våldsamma fängelserna i världen. En eldstrid i fängelset 1994 resulterade i att 108 interner dog. Året därpå ledde våld till 196 personers död, och att 624 skadades.

Anläggningen är anpassad för 15 000 fångar, men är överfullt och där finns nu 25 000 interner. I genomsnitt finns det en vakt per 150 personer, och fångarna lämnas att styra sina egna små samhällen, baserade på dominans.

Venezuelas förre president, Hugo Chavez, kallade en gång Sabaneta ”porten till helvetets femte krets”.

©YouTube Screenshot | NPR

©Blogspot | unitravelers

4. Tadmor, Syrien

Tadmors militärfängelse i Palmyra, Syrien, var ett av de mest ökända fängelserna i världen. ”Tadmor” betyder ”förgöra” på arabiska och har associationer av död, tortyr, skräck och galenskap.

Det har rapporterats hur tusentals politiska fångar där utsattes för omfattande människorättskränkningar, tortyr och till och med godtyckliga avrättningar. I Amnesty Internationals rapport från 2001 omskrivs fängelset som en plats av ”förtvivlan, tortyr och förnedrande behandling”.

Fängelset revs 2015.

©Reddit | claudeandmaddie

©Blogspot | unitravelers

3. Läger 22, Nordkorea

Koncentrationslägret Hoeryong, känt som läger 22, i Nordkorea, låg helt isolerat från omvärlden och var troligen ett av de värsta ställena på jorden. Det drevs av kommunistdiktaturen, och där fanns mest politiska fångar, ofta människor som i andra länder skulle ses som helt oskyldiga, men som stämplats statens fiender.

På grund av Nordkoreas arvsregel fängslas även familjemedlemmar, inklusive barn. Regeln omfattar familjen i tre generationer. Vissa föds alltså i lägren, och somliga får leva hela sitt liv där i misär.

En uppskattning från 1991 visade att 50 000 fångar hölls i lägret. Fångarna utsattes för tortyr, tvångsarbete och till och med grymma och onödiga medicinska experiment. Lägret var en del i ett nätverk av koncentrationsläger runt om i landet, där hundratusentals människor hålls fångna.

Tyvärr känner vi bara till ytterst lite av vad som har pågått i det här helvetet. Bilderna visar illustrationer gjorda av före detta fångar som har flytt från Läger 22.

Enligt uppgifter stängdes lägret 2012, men vad som har hänt med alla tidigare fångar är okänt.

©Google Earth

©YouTube Screenshot | Joshua Stanton

©YouTube Screenshot | Joshua Stanton

2. Kinas militära centra för organtransplantation, Kina

Tekniskt sett är dessa transplantationscentra inte fängelser – de är platser över hela Kina där tusentals fångar möter en hemsk död, i hemlighet.

Sedan år 2000 har människor som det kinesiska kommunistpartiet stämplat som ett hot för att de utövar Falun Gong – vanliga medborgare som övar qigong och meditation och har traditionella värderingar – samlats ihop som boskap och skickats till koncentrationsläger över hela Kina. Ofta har de inte ens fått någon rättegång. Senare hamnar de i transplantationscentra, där de mördas när deras organ tas ut och säljs.

I juni 2016 kom en rapport som bygger på 10 års efterforskningar. Dess slutsats var att fängslandet av Falun Gong-utövare i den här enorma skalan förser dessa kinesiska transplantationscentra (de flesta är militärsjukhus) med en ”levande organbank”. Utredarna har vittnat inför parlament och regeringar runt om i världen.

Baserat på tillgängliga data och bevis uppskattas det att upp till 1,5 miljoner fångar (de flesta är troligtvis Falun Gong-utövare och inte skyldiga till några brott) kan ha mördats i detta system, som är en ”levande organbank”. Försäljningen av organ har enligt utredarna varit mycket lönsam, där vissa sjukhus har tjänat hundratals miljoner, till och med miljarder.

©End organ pillaging

©Epoch Times

1. Arbetslägret Masanjia, Kina

Arbetslägret Masanjia, som ligger nära Shenyang i provinsen Liaoning i Kina, är troligen det hemskaste fängelset i världen, med sina brutala tortyrmetoder, slavarbete och helvetiska levnadsförhållanden. Sedan 1999 har de hyst religiösa fångar, mestadels Falun Gong-utövare, ofta utan rättegång.

Grymma tortyrmetoder används mot Falun Gong-utövare för att tvinga dem att ge upp sin tro. Några exempel är elbatonger, att hängas upp i taket, olika tortyrsängar och -bänkar, droger som ger nervskador, berövande av sömn, långtidsisolering, gruppvåldtäkter och andra former av barbarisk misshandel.

Enligt rapporter har man systematiskt tagit blodprov på Falun Gong-utövare, i syfte att katalogisera dem i en bank med levande ”organdonatorer”. Därefter väljs utövare ut på beställning och dödas för sina organ.

I västvärlden får man vänta i flera månader eller år, för att få ett organ. I Kina däremot är väntetiden för hjärta, lungor och lever, eller vilket organ som helst, dagar eller till och med timmar.

©Amnesty

©Minghui