loadingLi Hongzhi, grundare av Falun Gong. Foto: Larry Dye
Li Hongzhi, grundare av Falun Gong. Foto: Larry Dye
Traditionell kinesisk kultur

Varför Skaparen önskar rädda alla liv

Li Hongzhi

Li Hongzhi är grundare av den andliga metoden Falun Gong. Den kombinerar meditation och stillsamma övningar med en moralfilosofi baserad på principerna sanning, godhet och tålamod.

Efter att Li introducerade metoden för allmänheten i Kina i början av 1990-talet har uppskattningsvis 100 miljoner människor börjat utöva den. Sedan dess har den spridits till fler än 100 länder världen över.


Varför Skaparen önskar rädda alla liv


Varför önskar Skaparen rädda alla liv? Det är för sin kärlek till dem, och för att det var Han som gav dem liv.

Under denna sista fas av universums cykel med bildande, varande, degeneration och förintelse, ägnade Skaparen 200 miljoner år åt att skapa den trefaldiga världen, liksom åt att planera och lägga i ordning de många vägar och möjligheter med vilka liv kunde bli räddade, samtidigt lade Han grunden för mänsklighetens kultur, tanke och uppförande. Vidare använde Han sin egen himmelska kropp till att minska och upplösa alla otaliga varelsers syndkarma. Han gav allt av sitt för att rädda allt liv.

Under loppet av dessa 200 miljoner år tog Skaparen gestalt i allehanda kroppar samtidigt, oräkneliga till antalet, och lade fundamentet till mänsklighetens kultur i denna värld samtidigt övervakande och väktande mänsklighetens moral; detta gjordes så att människorna en dag – när tiden nått sitt slut, och räddningen väntade – kunde möta den måttstock som det gudomliga satt för dem. Människors själar har reinkarnerat om och om igen under historiens långa och utdragna gång, och tillbringat tiotals miljoner år i väntan. Med tiden har de sanna kropparna hos själarna hos flertalet av världens människor (och detta är sant för alla etniciteter och raser) etablerat olika former av familjeband med Skaparen. Detta ledde Skaparen att älska världens människor, Hans eget folk, än mer. Vid ankomsten av den yttersta tiden blev det förbjudet för liv utan sådana band att bli människor; detta för att säkra att räddningen kunde fullbordas. Vid den tiden, var alla människors sanna kroppar på denna jord av Hans folk. Likaså var de himmelska varelser som människor trott på, som inkarnerade som människor för att förmedla andliga läror. Deras uppdrag var att samtidigt som de antog mänsklig form lägga den kulturella grund som det gudomliga avsåg för människans räddning, i slutändan, av Skaparen. De rättfärdiga och sanna religioner de gav till denna värld, har funnits kvar för att upprätthålla moralen under den tid människor inväntar sin slutliga räddning av Skaparen. Skaparen har rätten att älska sitt folk, och Hans kärlek är ännu större för dem Han finner anstår Hans kärlek. Han är i sin fulla rätt att göra så, och ingen har rätt att motsätta sig detta! Detta är Hans högsta nåd gentemot dessa liv!

Skaparen är Herren över alla gudomliga varelser i kosmos. Han är skaparen av alla herrars Herre, av konungarnas Konung, och Han är suverän över alla liv – inklusive den trefaldiga världens människoliv, andliga varelser och materiella ting, allt som Han skapat. Hans kärlek är den högsta och mest heliga välsignelse för allt liv! Det finns ingen större ära för någon människa än att bli älskad av Honom!


Li Hongzhi
Grundare av Falun Gong
Den 17 april, 2023

Li har fyra gånger nominerats till Nobels fredspris, och nominerades även till Sacharovpriset för tankefrihet av Europaparlamentet. Han har tilldelats Freedom Houses pris för internationell religionsfrihet. Artikeln är ursprungligen skriven på kinesiska.

Läs även: Hur mänskligheten kom till

[email protected]

Mest lästa

Rekommenderat

loadingLi Hongzhi, grundare av Falun Gong. Foto: Larry Dye
Li Hongzhi, grundare av Falun Gong. Foto: Larry Dye
Traditionell kinesisk kultur

Varför Skaparen önskar rädda alla liv

Li Hongzhi

Li Hongzhi är grundare av den andliga metoden Falun Gong. Den kombinerar meditation och stillsamma övningar med en moralfilosofi baserad på principerna sanning, godhet och tålamod.

Efter att Li introducerade metoden för allmänheten i Kina i början av 1990-talet har uppskattningsvis 100 miljoner människor börjat utöva den. Sedan dess har den spridits till fler än 100 länder världen över.


Varför Skaparen önskar rädda alla liv


Varför önskar Skaparen rädda alla liv? Det är för sin kärlek till dem, och för att det var Han som gav dem liv.

Under denna sista fas av universums cykel med bildande, varande, degeneration och förintelse, ägnade Skaparen 200 miljoner år åt att skapa den trefaldiga världen, liksom åt att planera och lägga i ordning de många vägar och möjligheter med vilka liv kunde bli räddade, samtidigt lade Han grunden för mänsklighetens kultur, tanke och uppförande. Vidare använde Han sin egen himmelska kropp till att minska och upplösa alla otaliga varelsers syndkarma. Han gav allt av sitt för att rädda allt liv.

Under loppet av dessa 200 miljoner år tog Skaparen gestalt i allehanda kroppar samtidigt, oräkneliga till antalet, och lade fundamentet till mänsklighetens kultur i denna värld samtidigt övervakande och väktande mänsklighetens moral; detta gjordes så att människorna en dag – när tiden nått sitt slut, och räddningen väntade – kunde möta den måttstock som det gudomliga satt för dem. Människors själar har reinkarnerat om och om igen under historiens långa och utdragna gång, och tillbringat tiotals miljoner år i väntan. Med tiden har de sanna kropparna hos själarna hos flertalet av världens människor (och detta är sant för alla etniciteter och raser) etablerat olika former av familjeband med Skaparen. Detta ledde Skaparen att älska världens människor, Hans eget folk, än mer. Vid ankomsten av den yttersta tiden blev det förbjudet för liv utan sådana band att bli människor; detta för att säkra att räddningen kunde fullbordas. Vid den tiden, var alla människors sanna kroppar på denna jord av Hans folk. Likaså var de himmelska varelser som människor trott på, som inkarnerade som människor för att förmedla andliga läror. Deras uppdrag var att samtidigt som de antog mänsklig form lägga den kulturella grund som det gudomliga avsåg för människans räddning, i slutändan, av Skaparen. De rättfärdiga och sanna religioner de gav till denna värld, har funnits kvar för att upprätthålla moralen under den tid människor inväntar sin slutliga räddning av Skaparen. Skaparen har rätten att älska sitt folk, och Hans kärlek är ännu större för dem Han finner anstår Hans kärlek. Han är i sin fulla rätt att göra så, och ingen har rätt att motsätta sig detta! Detta är Hans högsta nåd gentemot dessa liv!

Skaparen är Herren över alla gudomliga varelser i kosmos. Han är skaparen av alla herrars Herre, av konungarnas Konung, och Han är suverän över alla liv – inklusive den trefaldiga världens människoliv, andliga varelser och materiella ting, allt som Han skapat. Hans kärlek är den högsta och mest heliga välsignelse för allt liv! Det finns ingen större ära för någon människa än att bli älskad av Honom!


Li Hongzhi
Grundare av Falun Gong
Den 17 april, 2023

Li har fyra gånger nominerats till Nobels fredspris, och nominerades även till Sacharovpriset för tankefrihet av Europaparlamentet. Han har tilldelats Freedom Houses pris för internationell religionsfrihet. Artikeln är ursprungligen skriven på kinesiska.

Läs även: Hur mänskligheten kom till

[email protected]

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024