loadingXi Jinping, Kinas president och KKP:s generalsekreterare, vid ett sammanträde i Nationella folkkongressen i mars. Fioto: Lintao Zhang/Getty Images
Xi Jinping, Kinas president och KKP:s generalsekreterare, vid ett sammanträde i Nationella folkkongressen i mars. Fioto: Lintao Zhang/Getty Images
Utrikes

Kina vill sälja in sin teknologi för internetövervakning

Alex Wu, Ning Haiphong, Luo Ya
Publicerad 2023-03-30

Den kinesiska kommunistregimen släppte nyligen ett policydokument, en vitbok, kring ”rättssäkerhet” på internet. I dokumentet fastslår landets kommunistparti avsikten att exportera sina erfarenheter från totalitär styrning av internet.

Experter påpekar att det kinesiska kommunistpartiet (KKP) i sin vitbok visar att kinesiska myndigheter är fullt kapabla att kontrollera internet med hjälp av modern teknologi.

Vitboken släpptes den 16 mars av State Council Information Office, SCIO (Statens informationsbyrå), och bär namnet China’s Internet Rule of Law Construction in the New Era.

Kinas kommunistiska parti utövar censur

Kina hade 2021 en folkmängd på omkring 1,412 miljarder människor. Av dem är 96 miljoner medlemmar i Kinas kommunistiska parti, KKP, som grundades 1921.

Xinhua News Agency, New China News Agency eller Nya Kina, är den officiella nyhetsbyrån, statens språkrör, för den kinesiska regeringen och står direkt under KKP:s avdelning för samhällsinformation.

Landet hade år 2013 drygt 600 miljoner internetanvändare. Cybercensuren omfattar alla områden: tjänster, verktyg, domäner och så vidare.

En särskild myndighet sammanställer dagligen listor över aktuella tabubelagda frågor och uppmaningar om vad medier bör ta upp.

Övervakning och censur av internet förstärktes ytterligare när en ny cybersäkerhetslag trädde i kraft 2017.

Fler än 2 600 webbplatser är och har varit blockerade i Kina och det finns fraser som är svartlistade, exempelvis ”massakern på Himmelska fridens torg”.

Världsdagen mot cybercensur uppmärksammas varje år den 12 mars efter att den instiftades 2008.

Läs mer

Mest lästa

loadingXi Jinping, Kinas president och KKP:s generalsekreterare, vid ett sammanträde i Nationella folkkongressen i mars. Fioto: Lintao Zhang/Getty Images
Xi Jinping, Kinas president och KKP:s generalsekreterare, vid ett sammanträde i Nationella folkkongressen i mars. Fioto: Lintao Zhang/Getty Images
Utrikes

Kina vill sälja in sin teknologi för internetövervakning

Alex Wu, Ning Haiphong, Luo Ya
Publicerad 2023-03-30

Den kinesiska kommunistregimen släppte nyligen ett policydokument, en vitbok, kring ”rättssäkerhet” på internet. I dokumentet fastslår landets kommunistparti avsikten att exportera sina erfarenheter från totalitär styrning av internet.

Experter påpekar att det kinesiska kommunistpartiet (KKP) i sin vitbok visar att kinesiska myndigheter är fullt kapabla att kontrollera internet med hjälp av modern teknologi.

Vitboken släpptes den 16 mars av State Council Information Office, SCIO (Statens informationsbyrå), och bär namnet China’s Internet Rule of Law Construction in the New Era.

Kinas kommunistiska parti utövar censur

Kina hade 2021 en folkmängd på omkring 1,412 miljarder människor. Av dem är 96 miljoner medlemmar i Kinas kommunistiska parti, KKP, som grundades 1921.

Xinhua News Agency, New China News Agency eller Nya Kina, är den officiella nyhetsbyrån, statens språkrör, för den kinesiska regeringen och står direkt under KKP:s avdelning för samhällsinformation.

Landet hade år 2013 drygt 600 miljoner internetanvändare. Cybercensuren omfattar alla områden: tjänster, verktyg, domäner och så vidare.

En särskild myndighet sammanställer dagligen listor över aktuella tabubelagda frågor och uppmaningar om vad medier bör ta upp.

Övervakning och censur av internet förstärktes ytterligare när en ny cybersäkerhetslag trädde i kraft 2017.

Fler än 2 600 webbplatser är och har varit blockerade i Kina och det finns fraser som är svartlistade, exempelvis ”massakern på Himmelska fridens torg”.

Världsdagen mot cybercensur uppmärksammas varje år den 12 mars efter att den instiftades 2008.

Rekommenderat