Yuanen förväntas stiga i år


Den kinesiska yuanen, som stigit sedan början av 2011, förväntas stiga med mellan tre och sex procent mot dollarn under året. Den 28 januari hade medianpriset stigit med 0,45 procent mot dollarn.

Enligt Beijing Youth Daily stiger yuanen allt snabbare mot dollarn. Medianpriset på 2010 års sista dag var en dollar mot 6,2227 yuan. Den 28 januari var växelkursen uppe i 6,5930, vilket är 0,45 procent högre. Jämfört med samma dag för ett år sedan är ökningen 3,55 procent.

Många tror att den kinesiska regimen tvingats öka värdet på yuanen för att motverka inflation i Kina. Den amerikanska dollarns svaga växelkurs globalt i samverkan med det ekonomiska trycket på Kina från västländerna har pressat upp värdet på yuanen.

Den senaste rapporten från JP Morgan indikerar att värderingen av yuanen fortsatt kommer vara en del av Kinas valutapolitik. Enligt rapporten förväntas växelkursen på yuanen gentemot dollarn ligga inom 6,3 i slutet av det här året. Eftersom inflationen i Kina är fortsatt hög kan ökningstakten snabbas upp, eventuellt under de närmaste månaderna.

Ma Jun, chefsekonom för hela Kina på Deutsche Bank sade att ökningen borde hållas på 5 procent per år för att man ska kunna hantera inflationen.

UBS Securities menar att trots pressen från internationell politik och spekulation så är Kina fortfarande motvilliga att låta yuanen stiga snabbare. Man förutspår dock att Kina till nästa år kanske kommer tillåta att det framstår som att yuanen stiger för att minska den internationella pressen, försäkra sig mot affärsrelaterade hot och hålla nere den inhemska inflationen.

Från och med växelkursreformen 2005 fram till i November 2010 hade yuanen stigit 23,97 procent mot den amerikanska dollarn och 14 procent mot Euron. Baserat på information från Bank for International Settlements har yuanens nominella växelkurs effektivt ökat till 13,58 procent och den verkliga växelkursen har ökat till 21,20 procent effektivt sett.

 

Översatt från engelska: