Yttrandefrihet med "svarta sidor" i föränderligt Kina


Det har på senaste tiden kommit in en mängd rapporter om att censur och begränsad yttrandefrihet blivit allt påtagligare i Kina. Det pågår samtidigt en snabb och radikal förändring i landet som påverkar alla områden.

På eftermiddagen 8 mars hölls ett seminarium på Debaser Medis i Stockholm med temat ”Yttrandefrihetens och kulturens villkor i Kina” med anknytning till Tempo Dokumentärfestival.

Tre talare var inbjudna: Yang Rui, Ronja Yu och Ulrika K Engström. Seminariet arrangerades i samarbete med Arena, ABF-Stockholm och Shahrazad/Kulturförvaltningen.

Rapporter om censur och begränsad yttrandefrihet i Kina är vanliga. Samtidigt pågår en snabb och genomgripande förändring av landet, inom alla områden. Hur påverkar detta situationen för journalister, filmare och andra kulturarbetare i Kina? Hur ser villkoren ut för kritik och fria konstnärliga val?

Yang Rui som studerat vid Beijing Film Academy och gjort den uppmärksammade dokumentären The Bimo Records, berättade att hon tidigare verkade som journalist men sadlade om och blev filmare istället. Orsaken var att hon kände sig begränsad som journalist. Inom nyhetsteve var språket ganska rakt men som filmare fanns det saker som hon kunde uttrycka på ett helt annat sätt.

Yang Rui är intresserad av fenomenet religion och vill gärna lyfta fram religiösa minoriteter i sina filmer, och hon säger att man inte får veta mycket om i kinesisk media. Kina präglas också alltmer av ateistiskt tänkande, vilket kan vara orsaken till att man inte tar upp fenomenet religioner i media.

När Yang fick en fråga av samtalsledaren Jörgen Huitfeld, programledare för SR Ekot och medförfattare till Sjukt billigt, hur den snabba ekonomiska utvecklingen kan påverka demokratin och yttrandefriheten i Kina, så tror hon att det kommer att bli bättre att kunna uttrycka sig.

– Ekonomin är motorn. Jag känner själv av förändringen, säger Yang Rui som talade på kinesiska men vid sin sida hade Yusie Rundkvist Chou som översatte till svenska.

Ronja Yu är svensk dokumentärfilmare som är född och uppväxt i Peking, Kina. Hon har bland annat gjort filmen God natt Beijing. För närvarande arbetar hon med filmen Kineserna kommer – work in progress, som handlar om en kinesisk företagare som satsat miljarder på näringslivssatsning i Kalmar.

Hennes film God natt Beijing, som är förbjuden i Kina, handlar om vad som händer när den vanliga människan förlorar sitt hem på grund av förberedelserna inför OS 2008 i Peking. Över en miljon kineser tvingas flytta på grund av dem och inte mycket kan göras för att förhindra detta. Ronja Yu säger att det inte finns något fungerande juridiskt system, polisen samarbetar med byggbolagen och man använder sig av maffiametoder. Bolagen ägs också av höga ämbetsmän.

Ulrika K Engström, tidigare Svenska Dagbladets korrespondent i Kina och nu aktuell med boken Den harmoniska revolutionen, berättade om hur hon fick se den begränsade yttrandefriheten i verklighetens Kina. Hon blev chockerad när hon fick se ”de svarta sidorna välla ut”. Ena stunden hade hon kontakt med människorättsaktivisten Hu Jia via mobiltelefon, för att nästa få veta att han blivit kidnappad av säkerhetspoliser. Trots alla dåliga sidor tycker hon ändå att yttrandefriheten blivit något bättre i Kina; som utländsk journalist kan hon ställa högre krav och stå på sig vilket leder till att säkerhetspoliserna släpper tyglarna, och det går att arbeta relativt ostört.

Engström visade lite ur en film som hon fick av Hu Jia som visar hur säkerhetspoliser följer och trakasserar Hu Jias fru. En åhörare frågade om hon inte var rädd när hon skulle gå igenom tullen med filmen. Men hon svarade att polisen inte har så mycket koll på utländska journalister som man i förstone kan tro och dessutom har de inte tid att gå igenom alla journalister.

Kanske bådar detta gott inför stundande OS då vi får möjligheten att läsa rapporter som riktar ljuset på de orättvisor och de allvarliga problem som finns i dagens Kina, vilket kan leda till ökad dialog med makthavarna som i sin tur föranleder ökad demokrati, yttrandefrihet och respekt för mänskliga rättigheter.