Yang Yanzhao - framstående general vaktade norra gränsen
Yang Yanzhao var en av Kinas framstående general, hans uppgift var att vaktar den norra gränsen.(Illustratör: Jane Ku, Epoch Times Sverige)


Yang Yanzhao (958-1014) var en av Norra Songdynastins välkända generaler. Han vaktade Songdynastins norra gräns i över femton år och slog tillbaka många invasionsförsök från Khitan.

När hans far, som var general, märkte sonens exceptionella intresse för att leka militära brädspel, blev han mycket glad och började ta med honom till fälttågen.

När Yanzhao växte upp, tjänstgjorde han som förtrupp i sin fars armé. I en strid blev hans arm genomborrad av en fiendes pil, men han ville inte dra sig tillbaka utan kämpade ännu  mer kraftfullt.

Han vann många strider i början av sin militära karriär. När hans far dog efter många år i en strid mot Khitan, övertog Yanzhao en högre militärgrad och fortsatte fälttåget.

Yanzhao var en modig krigare, känd bland sina stridstrupper som en ädelmodig general. Liksom sin far undvek han lyx och levde ett enkelt liv i armén.

Han var mycket disciplinerad och mycket sträng mot sina officerare men han uppskattade dem väldigt mycket.

Under krävande omständigheter utsatte han sig för samma svårigheter som sina trupper, och han ryckte alltid fram i fronten när det var strider. Han belönade sina underordnade rättvist efter en seger.

Yanzhao tog aldrig åt sig äran inför kejsaren och han såg alltid till att hans män fick de utmärkelser de förtjänade. För detta blev han vida respekterad av sina trupper och även av sina fiender.

Tidigt en vinter vaktade han en gång en liten stad med en mindre trupp. Staden belägrades under en kraftig attack från den mycket större Khitan-armén under överinseende av dess kejsarinna.

Yanzhao förhöll sig lugn och inkallade alla unga manliga civila att delta i stadens försvar, men eftersom de var underlägsna fienden till antalet var alla medvetna om att det inte skulle bli långvarigt.

En natt fann Yanzhao att temperaturen plötsligt sjönk kraftigt. Han beordrade genast att alla under natten skulle hälla vatten utmed stadsmuren.

Vattnet frös till is väldigt snabbt i det iskalla vädret. Nästa morgon blev Khitan-armén förbluffad när de såg en tjock ”isvägg” som materialiserat sig över natten.

Muren blev nu oerhört hal att klättra vid angreppet, och isbitar kunde också användas som stenar av försvaret. Det kalla vädret varade och till slut tvingades Khitan-armén att retirera.

Yanzhao är också ihågkommen för sin ” armé av tjurar”. Han beordrade att ett stort antal tjurar skulle köpas in och lät göra många fågelskrämmor som kläddes i Khitan-armés uniform.

Tjurar tränades tro att deras dagliga måltid var gömd inuti fågelskrämmorna och att de skulle använda sina horn för att riva upp fågelskrämmor. Innan den viktigaste striden med Khitan började lät Yanzhao tjurarna svälta ett par dagar.

När slaget började släppte han tjurarna som rusade mot Khitan-arméns elittrupp. Khitan-armén led en stor förlust och Yanzhao hade säkrat segern.

Under de femton år som Yang Yanzhao vaktade den norra gränsen minskade invasionsförsöken från Khitan avsevärt. När han år 1014 avled i tjänsten, vid en ålder av 57 år, kände kejsaren stor sorg och beordrade sändebud att eskortera hans kista tillbaka till hemstaden.

Han var djupt saknad av de människor som han hade skyddat från Khitan-arméns invasioner och trakasserier, och många tårar fälldes när allmänheten såg hans kista.

Även Khitan som varit hans fiende i så många år sörjde av respekt hans död och såg honom som reinkarnationen av stjärnan som styr norra universum.

 

Sedan lång tid tillbaka har Kina varit känt som ”Mittens Rike”. Benämningen har en djup innebörd och beskriver ett land där gudomliga varelser och människor en gång i tiden levde sida vid sida. Den traditionella kinesiska kulturen anses vara en ”gudomligt” inspirerad kultur, och är den enda kultur i världen som har 5 000 år av kontinuerligt nedtecknad historia. Den har efterlämnat otaliga litterära klassiker, historiska dokument, kulturlämningar och nationella förteckningar som speglar dess enorma omfattning.