Xin Qiji - Södra Songdynastins hyllade patriotiske poet
Xin Qiji en hyllad patriotisk poet som levde under Södra Songdynastins period. (Illustratör: Zona Yeh, Epoch Times)


Xin Qiji (1140-1207) var en patriotisk poet och militär under Södra Songdynastins period.

Vid den tiden hade Jindynastin (Jurchen) befäst sitt styre i norra Kina och var ett hot mot den Södra Songdynastin som hade retirerat till södra Kina. Xin Qiji var angelägen om att hämnas Songs vanhedrande nederlag och återta det förlorade landet, men han hade ingen framgång.

Xin lämnade efter sig 600 välbevarade ci-dikter(Song-dikter i poetisk form) vilka ansågs vara de bästa från Södra Songdynastin. Han uttryckte i sina verk en djup oro över människors lidande, sin ambition och det moraliska samvetet som de intellektuella bar.

När Jinarmén började röra sig söder ut för att attackera Södra Songdynastin, var Xin 21 år. Han rekryterade en trupp på tvåtusen volontärer för att slåss mot Jins överhöghet i norr. Senare förenade han sig med en annan större motståndsarmé.

Ledaren för den armén blev sedan mördad av förrädare, när Xin en gång var borta. Jins trupper blev vägledda av förrädarna för att slå ner motståndsarmén. När Xin fick höra om den akuta situationen blev han angelägen om att genomföra en räd mot Jins läger, med endast 50 soldater. Jin å sin sida hade fler än femtiotusen soldater.

Han tog förrädarna till fånga levande och övertalade framgångsrikt tiotusentals soldater, som hade tjänstgjort för Song tidigare att lämna Jin och tjäna Songdynastin igen. Sedan eskorterade han rebellerna till Södra Songdynastins huvudstad för att bli dömda där.

Efter den striden
spreds ryktet om Xins mod och beslutsamhet snabbt i Södra Songdynastin.

Trots att Xin hade en låg ställning i den statliga hierarkin föreslog han många gånger kejsaren av Södra Song att återuppväcka strategier. Hans förslag omfattade militära angelägenheter och detaljerade militära frågor med disciplinära åtgärder för den offentliga förvaltningen och att rekrytera talanger på gräsrotsnivå. Hans förslag gjorde honom populär hos folket men togs inte väl emot av hovet.

År 1181 blev Xin anklagad av den motsatta fraktionen och avvisades från hovet. Under de kommande tjugo åren fick han därför inte någon viktig befattning. Han tillbringade större delen av sin tid med att läsa och skriva ci, mestadels drömde han om att återerövra det förlorade landet i norr och sin kritik av duv-fraktionerna vid hovet.

Hans poesi omgavs av kontrasten mellan idealitet och verklighet, det gav hans poesi en unik stil. Till det lades stor ambition och djup passion för ci-formen och hans verk ansågs vara de bästa under Södra Songdynastins era.

I likhet med Tangdynastins dikter fungerade ci som Songdynastins mest populära versform. Xin är bland de mest citerade poeterna i Songs poesihistoria. Han representerade till fullo de patriotiska människor som alltid sätter sitt lands intressen först. Xins arbete täcker ett brett spektrum av ämnen och har mångfacetterade stilar, ett centralt tema var djup kärlek till fosterlandet.

Många dikter beskrev hans idylliska liv efter utvisningen från hovet, och läsarna kan känna och dela samma patriotiska anda och hjälplösheten i hans dikter. Vissa dikter beskriver livet på landet med enkla och tydliga ord och man fann dem vara uppfriskande och tilltalande.

År 1203 var Xin 64 år. Han blev då tillkallad av en Songdynastins ministrar för att inta en viktig befattning med hopp om att återta Songdynastins territorium. Han föreslog ministern att förbereda militära aktioner och skickade dessutom spioner för att insamla information om Jins trupper.

Dessutom beordrade han tiotusentals militära uniformer och rekryterade soldater. Ändå blev han återigen snabbt marginaliserad.

När samma minister fyra år senare, 1207, bad om hjälp igen, tvekade han inte att följa honom. Dock avled han i oktober 1207 och beklagade att hans önskan inte hade gått i uppfyllelse.

Det sägs att hans sista ord var “Döda inkräktarna!”. Sin beslutsamhet behöll han in i döden.