Xi Jinping gör sig redo för "dödsmatch" mot korruptionen
Kinesiska kommunistpartiets ledare Xi Jinping talar vid ett Korea-Kina Investeringsforum på Shilla Hotel den 4 juli 2014 i Seoul, Sydkorea. Xi talade under ett plenarmöte anordnat av Centralkommissionen för disciplininspektion, Kinas anti-korruptionsbevakning, den 13 januari. (Foto: Chung Sung-Jun/Getty Images)


Trots att antikorruptionskampanjen fortfarande rör om med väldig intensitet och i stor omfattning inom det Kinesiska kommunistpartiet, säger partiledaren Xi Jinping att man ännu inte har slagit knockout.

"När jag ser tillbaka på de problem som finns med undersökningar under de senaste två åren, så fortsätter kampen mot korruption att vara svår och komplicerad", sade Xi nyligen vid ett möte med partiets arbetsgrupp för disciplinfrågor, Centralkommissionen för disciplininspektion.

Hans kommentarer publicerades av den statliga nyhetsbyrån Xinhua med den illavarslande (och typiskt ordrika) rubriken: "Xi Jinping: Driver antikorruptionskampanjen djupare, där vem som helst kan vara ett potentiellt mål oavsett politisk ställning."

De hårda anmärkningarna kom hack i häl på tidigare varningar om att fraktionsbildning – bildandet av politiska kotterier till skydd för partimedlemmars privata intressen – inte skulle tolereras.

Namn offentliggörs

Och sedan, för första gången, pekade Xi ut några av de tjänstemän som nyligen faktiskt har rensats ut.

"Vi är fast beslutna att gå till botten med de disciplin- och lagbrott som omfattar Zhou Yongkang, Xu Caihou, Ling Jihua, och Su Rong," sade Xi.

"För att bevisa för alla att det Kinesiska kommunistpartiet är berett att möta sina problem och korrigera sina egna misstag."

De fyra männen, som nu väntar på rättegång och med största säkerhet fängelse, utövade en gång en enorm makt inom regimen.

Zhou Yongkang, den tidigare säkerhetschefen, är den högst rankade partitjänstemannen som formellt satts under utredning.

Ling Jihua var sekreterare vid Kommunistpartiets centralsekretariat, ett mycket känsligt kontor som hanterar en rad viktiga dokument och sköter logistiken kring centralledningen. I december förra året tillkännagavs att han var under utredning för "allvarliga disciplinbrott".

Su Rong var näst högste chefen vid det Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens, ett rådgivande organ. Han anklagades också för allvarliga disciplinbrott och sattes under utredning i juni.

Goda Råd

Mindre än två timmar efter att Xis kommentarer publicerats, publicerade den statliga nyhetsbyrån Xinhua en ledare som diskuterade "Sex antikorruptionssignaler ur partisekreterare Xi Jinpings tal." Artikeln hade som vanligt i statlig propaganda, kommentarer från akademiker som var ämnade att ytterligare styra menighetens tankar om precis vart kampanjen är på väg.

"För närvarande finns det en felaktig förståelse i samhället om att anti-korruptionskampanjen går mot sitt slut. Andra tror att Partiets styre kommer att äventyras om antikorruptionskampanjen fortsätter framåt", sade professor Wang Yukai från China National School of Administration.

Professor Wang citerade vidare: "Anmärkningen om ’svårigheten och komplexiteten i antikorruptionskampen’ låter oss se igenom dimman och förstå nästa riktning, vilket banar väg för en enad ideologi och kraft till att skriva ett nytt kapitel."

Xia Xiaoqiang, en politisk kolumnist för den kinesiska upplagan av Epoch Times, sade i en intervju att Xi sannolikt antydde att ännu mäktigare tjänstemän kommer att bli föremål för utredning och politisk utrensning.

"De med större politiskt inflytande än Zhou, Xu, Ling och Su kunde bara vara Zeng Qinghong, Li Changchun, båda tidigare medlemmar av politbyråns ständiga utskott, samt den tidigare högste ledaren Jiang Zemin," sade Xia.

"Xis anmärkningar handlar om att samla allmänhetens stöd för den slutliga utrensningen av större tigrar."

Tiger-dödsmatch

Tidpunkten för mötet, och Xis kommentarer, var i sig anmärkningsvärda, enligt Zhang Lifan, kinesisk författare, forskare och historiker, som talade med tidningen Ming Pao i Hongkong den 14 januari.

"Det är mycket ovanligt att CCDI:s möte, det Femte plenarmötet, hölls mindre än tre månader efter det Fjärde plenarmötet", sade Zhang. Det tyder på att Xi Jinpings antikorruptionskampanj sannolikt kommer att "eskalera till en ny nivå", sade Zhang.

"Det är mycket möjligt att det här mötet är en uppvärmning för varje CCDI-tjänsteman, innan de går ut i krig."

Det var nästan ett år mellan Tredje och Fjärde plenarmötet för Centralkommissionen för disciplininspektion, det förra hölls den 12 november 2013.

Zhang fortsatte: "Det är helt omöjligt att det här kommer att sluta, med tanke på vad som redan har gjorts – eftersom människor har förolämpats kan de lika väl förolämpas ytterligare."

"Om man inte dödar tigrarna nu så kommer tigrarna tillbaka för att döda dig. Det finns inget annat alternativ, det är en dödsmatch."

Översatt från engelska.