Wolfowitz öde avgörs
Världsbanskschefen Paul Wolfowits agerande har väckt protester från båda politiker och allmänhet. Här en demonstration i Washington där hans avgång krävs. (Foto: Win McNamee/AFP)


Världsbankschefen Paul Wolfowitz bröt mot bankens regler och skapade en intressekonflikt när han ordnade löneökning och befordran för kvinnan han har ett förhållande med, konstaterar den panel som satts att utreda hans handlande.

På tisdagen ska världsbankschefen förklara sitt handlande inför sin styrelse som ska besluta om hans framtid.

Panelen rekommenderar bankens styrelse som består av 24 länder att överväga ”om Wolfowitz kan klara av att sköta det ledarskap som behövs för att garantera att banken fortsätter att arbeta i full utsträckning för att uppfylla sitt uppdrag”.

En taleskvinna för USA:s finansminister Henry Paulson sade genast att det panelen kommit fram till inte är en grund för att avskeda Wolfowitz.

Redan i förra veckan sades en majoritet i Världsbankens styrelse anse att Paul Wolfowitz bör avgå som chef för banken. Det uppgav styrelsekällor från både rika länder och utvecklingsländer.

-Det är nu klart att en majoritet av medlemmarna anser att Wolfowitz måste avgå, sade en styrelsekälla från ett utvecklingsland, som i veckan fått instruktioner från sin regering att inte stödja Wolfowitz fortsatta ledarskap.

På frågan om hur många länder som anser att Wolfowitz bör avgå, svarade en annan källa:

-Mer än 50 procent.