WHO lanserade handbok om malaria
Malariamygga. (Foto: CDC, USA)


Den 25 april var det internationella Världsmalariadagen och WHO lanserade en handbok för att hjälpa länder att bedöma tekniska, operativa och ekonomiska möjligheter, i kampen mot malarian.

Hälften av jordens befolkning lever i länder där det finns risk att drabbas av malaria och 225 miljoner drabbas årligen. Från år 2000 har dödligheten i malaria minskat globalt med 42 procent, i Afrika minskade malarian med 49 procent, enligt WHO.

Ökad tillgång till impregnerade myggnät är en av orsakerna till att färre människor drabbas.

Ändå dör var femte sekund en människa i malaria. På fem dagar avlider 10 000 personer – lika många som dödats i kriget i Syrien. Skillnaden är att malaria inte skapar några rubriker, skriver Rebecca Alffram på UD/MU i ett blogginlägg.

Tidig diagnos och behandling är bästa sättet att minska malariadöden och smittspridning. WHO har förändrat riktlinjerna för behandling av malaria och det bästa sättet att behandla sjukdomen är med artemisinin-baserad kombinationsbehandling istället för den traditionella behandlingen med kinin.

Ett stort problem vid bekämpning av malaria är att malariaparasiterna utvecklar resistens och nya behandlingsformer måste tas fram i takt med, eller helst innan, resistensen breder ut sig.

Malaria sprids av myggor och förekommer främst i Afrika. Största risken att dö i malaria löper barn under fem år som bor i länder söder om Sahara. Enligt WHO är Nigeria och Kongo de värst drabbade länderna.