Webbsida för transplantationsturism i Kina borttagen från internet
Läkare utför en operation på webbsidan cntransplant.com, som annonserar om organ internationellt, i strid med kinesiska åtaganden inför det globala läkarsamfundet. Sidan stängdes nyligen ner. (Skärmdump Epoch Times)


Tills helt nyligen var det möjligt att gå till en webbsida med det anspråkslösa namnet cntransplant.com och genast ringa ett samtal för att ordna en organtransplantation via ett sjukhus i Tianjin, Kina.

"Medinet Healthcare Center. … Vi är frukterna från ett och samma träd, bladen på en och samma gren”, kunde man läsa på sidan.

"Vi … är här för att hjälpa patienterna att få en njur-, lever- eller hjärttransplantation i Kina”. Sjukhusen kopplade till sidan skulle ha alla nödvändiga tillstånd och vara platser "där döende patienter återföds".

Patienter, så kallade "transplantationsturister”, skulle sedan flyga till Kina för att få sina nya organ och bli "pånyttfödda".

Organ av det här slaget i Kina kommer undantagslöst från avrättade fångar, även om det är omstvistat vilka slags fångar det rör sig om. Kina är i det trevande inledningsskedet av att försöka få till stånd ett organdonationssystem, tänkt att fungera parallellt med att skörda organ från fångar.

Enligt officiella siffror fanns det ungefär 1 000 frivilliga organdonatorer 2013. Samtidigt behövde uppskattningsvis 300 000 kinesiska patienter ett organ. Men utländska kunder kan förväntas betala mer än kineserna, och man vänder sig därför till dem.

Cntransplant.coms existens stred mot kinesiska myndigheters påståenden om att de inte längre tillät organtransplantationer till utlänningar. Det är oklart exakt när sidan försvann från internet, men det verkar ha skett någon gång i maj.

"Sjukhus och läkare som utför privata transplantationer på utlänningar kommer att få sina tillstånd för organtransplantationer återkallade”, sade Huang Jiefu, tidigare vice hälsominister och i praktiken den högste ledaren för Kinas transplantationsprogram, enligt citat i kinesisk press.

The Transplantation Society, en internationell läkargrupp, har försökt samarbeta med de kinesiska myndigheterna i åratal, framför allt genom att försöka hitta sätt att förhindra att man tar avrättade fångars organ.

I ett ovanligt skarpt formulerat brev till högsta kinesiska ledningen hänvisade The Transplantation Society specifikt till webbsidan cntransplant.com som ett exempel på Kinas oförmåga att leva upp till sina åtaganden.

"Webbsidan från Tianjin … fortsätter att rekrytera internationella patienter som söker organtransplantationer”, stod det i brevet. "Det faktum att utländska patienter fortfarande genomgår transplantation i Kina tyder på att vissa sjukhus oförskräckt och oansvarigt kränker kinesiska regler och därigenom gör lagen till en "papperstiger". Dessa centra äventyrar båda allmänhetens förtroende på hemmaplan och fläckar Kinas rykte internationellt”.

David Matas, en kanadensisk människorättsadvokat, kallade det nyligen i ett föredrag "ogenerad reklam för transplantationsturism".

Stängningen av sidan verkar visa att myndigheterna försöker se till att det inte finns några alltför uppenbara motsättningar mellan offentliga uttalanden och vad som faktiskt äger rum. Men det betyder inte att det inte förekommer längre, säger experter.

I mars citerades Huang Jiefu när han sade att det var okej att använda organ från avrättade fångar, vilket var en anmärkningsvärd omsvängning från att i åratal ha lovat att användandet av sådana organ skulle fasas ut.

"Rättsliga organ och lokala hälsoministerier bör upprätta förbindelser och låta dödsdömda fångar frivilligt donera organ och bli införda i datasystemet för organfördelning", sade han.

"Det finns inga bromsar i systemet längre", sade Ethan Gutmann, en forskare som nyligen avslutade en bok om organstöld i Kina. Hans arbete fokuserar på användandet av organ från fängslade Falun Gong-utövare, en praxis som misstänks ha lett till att tiotusentals utövare har avrättats.

"Fältet är helt fritt", sade han.

Annan forskning visar att Falun Gong-organ troligen har satts in i transplantationsturister. Två kanadensare, David Kilgour, tidigare överåklagare och minister i parlamentet, och David Matas, dokumenterade 2006 telefonsamtal som visade att sjukhuspersonal i Kina skröt om hur färska organ – från Falun Gong-utövare – var tillgängliga för utländska kunder.

Även om stängningen av hemsidan inte visar att transplantationsturismen har upphört så löser det det uppenbara PR-problemet.

"Det har varit mitt favorittrick de senaste sex månaderna”, sade Gutmann. "När jag talade inför högskolestudenter bad jag alla som hyste några tvivel att besöka hemsidan på sina telefoner”.