Wang Xizhi – kalligrafins vise man
Wang Xizhi en mycket aktad och vis man inom kalligrafi. (Illustratör: Jade, Epoch Times)


Den mest aktade kalligrafen i Kina anses vara Wang Xizhi från Östra Jindynastins era. Han kallas ofta för kalligrafins vise man. Till eftervärlden lämnade han sitt förnämsta kalligrafiverk: ”Förord till dikter skapade vid Orkidépaviljongen”.

Förordet blev förebilden till skrivstilen xingshu där stilens viktigaste funktion är jämna men graciösa penseldrag, en sann skönhet av inre styrka.

När Wang Xizhi var ung i början på 300-talet letade han alltid efter gravstenar när han var ute och reste. Han gnuggade fram gravstenarnas texter på ett papper och med tiden fick han ihop en stor samling som han studerade, och ur detta kom han att forma sin egen skrivstil.

Vid den här tiden blev
han uppslukad av sitt skrivande och av de kinesiska tecknens struktur så mycket att han glömde bort att både äta och sova. Det sägs att när han en gång var djupt inne i sin tankegång på att skriva kalligrafi, kom hans tjänare in med en tallrik ångade bullar tillsammans med en skål sås. De ställdes bredvid honom. När hans fru senare gick in i arbetsrummet såg hon Wang doppa en bulle i bläckhornet och var på väg att ta en tugga.

Eftersom han gick så intensivt upp i sin kaligrafikonst hade Wang i sitt hus flera skrivpulpeter, till och med flera i varje rum. När han kom på hur ett kinesiskt tecken med en bra struktur skulle skrivas, var det därför lätt för honom att genast plocka upp närmast skrivpensel för att skriva ner det.

När Wang som ung började som kalligraf var han inte ansedd som en skicklig en, men han arbetade hårt i många år på att bli den bäste kalligrafen. Hans handled var stark och stabil och det sägs att när han en gång skrev några tecken på ett bord, kunde de senare inte torkas bort med en våt trasa.

Vid ett annat tillfälle arbetade en snickare med en planka på vilken Wang Xizhi hade skrivit några tecken. Snickare upptäckte att bläcket hade trängt in i plankan så djupt som 3 Fen (traditionell kinesisk längdmått. 1 Fen = 0.33 cm). Wangs kalligrafiskrivande kom senare att kallas för det som ”tränger in 3 Fen i träet” och det blev ett idiom i det kinesiska språket.

Utöver att vara entusiastisk för kalligrafi och läsning, är Wang ihågkommen för en av sina fritidsintressen, uppfödning av gäss. Det sades att det var när han observerade gässens sätt att stå och gå, som han insåg hur han skulle föra penseln här han skrev kalligrafi.

Wangs förnämsta kalligrafikonstverk tillkom när han och hans vänner höll en bankett vid Orkidépaviljongen. Där skapade de många dikter samtidigt som de hade trevligt tillsammans. Vid slutet av banketten skapade vännerna totalt 37 dikter som blev till en diktsamling.

Wang skrev ett förord
som inledning till diktsamlingen. Den fullständiga texten lyder ”Förord till dikter skapade vid Orkidépaviljongen” och består av 320 ord, där samma ord är skrivet i olika stilar, men alla ger ett elegant intryck i den harmoniska helheten.

Tyvärr har originalet av Wang Xizhis ”Förord till dikter skapade vid  Orkidépaviljongen”  gått förlorat, men flera kopior har bevarats fram till idag och används som förebild för kalligrafistilen xingshu.