Wang Anshi - Songdynastins kontroversielle regeringsreformator och litteraturmästare
Wang Anshi var en kontroversiell person som försökte reformera staten och han var dessutom en litteraturmästare. (Illustratör: Blue Hsiao / Epoch Times)


Wang Anshi (1021-1086) var regeringsreformator, filosof och författare under Songdynastin. Han genomförde en regeringsreform som var utan motstycke med omfattande ”Nya riktlinjer” eller ”Nya lagar”, vilket har gjort honom kontroversiell genom den kinesiska historien fram till idag.

Hans deltog aktivt i litteraturreformen med enastående prosa och dikter vilket gav honom respekt som en av de ”Åtta stora mästarna från Tang- och Songdynastierna”. Wang Anshis idealistiska politiska reformer stötte dock bort hans författarkollegor och de blev hans motståndare.

Wang kom på fjärde plats vid den kejserliga statsförvaltningens examination vid 21 års ålder, och tillbringade därefter nästan två decennier som ämbetsmän i de södra regionerna innan han blev rådgivare åt regeringen i huvudstaden.

Songdynastins bästa tid vad nog denna period för efter flera decennier med fred uppnådde ekonomin hög tillväxt med stort välstånd. Således skiftade ekonomin från den traditionella självförsörjningen, som regeringen lättare kunde styra, till en ekonomi med friare kassaflöde. Det involverade privata företag vilka fick bevittna införandet av världens första officiella papperspengar på marknaden.

Bakom den snabbväxande men mindre styrda ekonomi fanns problem, märkte Wang. De rika människorna utökade sin egendom och mark, erbjöd lån med hög ränta till de fattiga, men betala lite i skatt.

Statsförvaltningen bestod av medlemmar från de rika familjerna och de kungliga. I norr var det konflikter under den här tiden med de växande och aggressiva rikena Tangut Xixia och Khitan Liao. De påminde ständigt Wang om Songs militära svaghet.

Wang skrev ett förslag
om att reformera regeringen, men ingenting hände förrän den unge 20-årige kronprinsen besteg tronen 1067 och utsåg Wang till premiärminister.

Wang lanserade ett omfattande reformprogram som kallades ”Nya lagar” som gällde skattesystem, militär och offentlig förvaltning, pelarna i en dynasti. Han försökte få regeringen att spela en mycket  aktivare roll i handeln genom att inrätta fonder som erbjöd lån med låg ränta till bönderna, fastställa en statlig verksamhet för att kontrollera varupriserna, och ösa ut valuta för att stimulera ekonomin.

För att lindra de fattigas skattebörda och få spridning på välfärden bland människorna, tvingade han fram en ny lantmätning för att se till att elitens markägare betalade mer skatt.

Wangs nya militära
politik var att omfördela de lokala försvars-och polisuppgifterna från byarna, till bondemiliser genom att minska deras skatt, så att legoarmén skulle bli mer professionell och effektiv utan att bli för stora  i antal.

Wangs syfte med reformen var att fördela välståndet åt alla, stärka finanserna och kontrollera regeringen. Men hans ”Nya lagar” kränkte elitens och de härskande klasserna intressen, och betraktades som en radikal översyn av hela statssystemet av konservativa och byråkrater, men som inte gav snabb och hög avkastning.

För att kunna tillämpa de nya lagar på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt, ändrade Wang även på den befintliga kejserliga statsförvaltningens examination. Ämnena skiftade från konfucianska klassiker och poesi till mer praktiska ämnen såsom politisk diskussion.

Han placerade personer som han trodde delade hans vision som statsråd och bundsförvanter i viktiga statliga positioner för att de med stor iver skulle agera påtryckare för hans politik.

Många kunniga ämbetsmän valdes ut men urvalsprocessen blev inte så noggrann på grund av den akuta efterfrågan på reformister. Åtgärden att skapa statligt ägda företag för att konkurrera med privata företag orsakade också hetsiga debatter i regeringen.

Trots många hinder men med kejsarens stöd genomdrev Wang hänsynslöst denna politik, men det uppstod mer och mer missnöje bland de konservativa.

År 1075 tvingade en förödande svält i norr många bönder att lämna sina hem, men de lokala ämbetsmännen jagade dem ändå för att lånen skulle betalas tillbaka. De konservativa utnyttjade detta och tvingade Wang att avgå. Följande år återkallades han till hovet men upptäckte att han befann sig i en mycket utsatt position.

Reformens öde var beseglat och Wang drog sig tillbaka 1076 efter sin sons död. Resten av livet tillbringade han med etymologiska studier och skrev många enastående dikter och prosa.

Hans nya politik avskaffades helt efter kejsarens död och Wang dog strax därefter.

Sedan lång tid tillbaka har Kina varit känt som ”Mittens Rike”. Benämningen har en djup innebörd och beskriver ett land där gudomliga varelser och människor en gång i tiden levde sida vid sida. Den traditionella kinesiska kulturen anses vara en ”gudomligt” inspirerad kultur, och är den enda kultur i världen som har 5 000 år av kontinuerligt nedtecknad historia. Den har efterlämnat otaliga litterära klassiker, historiska dokument, kulturlämningar och nationella förteckningar som speglar dess enorma omfattning.