Vissa honungsbin har äventyrslystna personligheter
Forskare har upptäckt att vissa bin har spänningssökande personligheter. (Stephanie Lam/The Epoch Times)


Ett litet antal av bina i ett samhälle kan likt vissa människor vara på jakt efter äventyr, enligt en ny amerikansk studie som publicerades i tidskriften Science den 8 mars.

Bikupor måste delas upp när populationen blir alltför stor, vilket leder till olika svärmbeteenden som att leta efter nya boplatser eller efter mat. Forskarna betraktar båda dessa beteenden som en form av spänningssökande.

”Hos människor är olikheter i spänningssökande en del av personligheten”, sade forskningsledaren Gene Robinson vid University of Illinois i ett pressmeddelande. ”Skulle även insekter kunna ha personligheter?”

Teamet upptäckte att knappt fem procent av bina ger sig ut och söker efter ett nya hem. Dessa bin är också 3,4 gånger mer benägna att bli matjägare än de andra medlemmarna i kupan.

Forskarna tror att dessa bin är mer villiga att ta risker än de andra, vilket skulle innebära att bin har olika personligheter.

”Det finns en gyllene standard för personlighetsforskning och det är att om man visar samma tendens i olika sammanhang, kan det kallas för en personlig egenskap”, sade Robinson.

”Folk försöker förstå vad som är grunden för spänningssökande beteende hos människor och hos djur”, fortsatte han. ”Och mycket av tänkandet har att göra med förhållandet mellan hur (hjärnans) belöningssystem engageras som respons på vissa upplevelser.”

Väsentliga skillnader upptäcktes i mönstret för genaktivitet i hjärnan hos äventyrliga bin jämfört med dem som inte ger sig ut på spaning. Skillnaderna bestod bland annat i produktionen av vissa signalsubstanser som reglerar liknande beteende hos ryggradsdjur.

”Vi förväntade oss att hitta några, men skillnadernas storlek var förvånande med tanke på att både sökande bin och icke sökande bin samlar in föda”, sade Robinson.

Forskarna använde olika kemikalier för att testa förhållandet mellan signaler i hjärnan och spänningssökande. De fann att icke sökande bin kunde fås att söka genom att de fick glutamat och oktopamin, medan sökandet kunde hindras genom att blockera dopamin.

”Våra resultat tyder på att motsvarande spänningssökande hos människor och andra ryggradsdjur finns hos insekter”, sammanfattade Robinson. ”Man kan hitta samma slags konsekventa beteendeskillnader och molekylära underbyggnad.”

Översatt från engelska