Vill berätta om misärens Kina
Den kinesiske forskaren Yuan Hongbing flydde från Kina till Sydney i Australien för att söka politisk asyl. Nu planerar han att skiva fyra böcker om det kinesiska kommunistpartiets kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Böcker som han flydde landet för att kunna publicera. (Foto: AFP/Getty Images)


Tal till EU-kommissionen för mänskliga rättigheter:

Jag har inbjudits av Helene Flautre, ordförande för EU-kommissionen för de mänskliga rättigheterna, att närvara vid utfrågningen. På grund av visum-komplikationer kunde jag emellertid inte komma personligen utan har istället fått skriva ner mitt tal.

Ja, jag var beredd att flyga över till andra sidan världen för att hålla ett tio minuter långt tal vid utfrågningen.

Varför vill jag resa så långt för att hålla ett tio minuter långt tal? Det beror på att jag som jurist upprätthåller rättvisan och som författare har jag tvingats lämna mitt hemland och leva i exil för att kunna publicera böcker jag skrivit om den kinesiska nationens misär. Jag har ett orubbligt ansvar att exponera den negativa situationen för mänskliga rättigheter i Kina.

Då jag endast har tio minuter på mig kan jag inte utveckla talet alltför mycket, bevisa och gå in i analytiska detaljer. Men jag kan delge några avgörande synpunkter, vilka jag kommit fram till från min egen erfarenhet av att ha levt nära ett halvt sekel i Kina.

Den kinesiska kommunistiska byråkratiska klicken etablerade en enparti-diktatur med våld och statsterrorism, och den förnekar fullständigt principen ”folkets överhöghet”. Partiets diktatur är en polisstat i vilken människor berövas alla politiska rättigheter att rösta. Statsmakts-monopolet som den kinesiska kommunistklicken sitter på bryter direkt mot värderingarna i den moderna lagen, och det är olagligt ur alla aspekter. Det politiska systemet i Kina är i grunden ett privat ägande av statsmakten och ägaren är det kinesiska kommunistiska systemet.

Under den senare halvan av förra seklet då statsmakten etablerades av partiet har partiet, för att kunna upprätthålla sitt autokratiska styre, genomfört obevekliga politiska förföljelser vilka orsakat oräkneliga katastrofer för de mänskliga rättigheterna liksom förlusten av tiotals miljoner kinesiska människors liv som ett resultat. Fakta från det förgångna och från idag har bevisat att den kinesiska kommunistklicken är en kriminell grupp som är skyldig till historiens mest allvarliga brott mot mänskligheten. Deras brott innefattar förslavandet av människor, mord, folkmord, omfattande tortyr etc.

I Kinas konstitution sägs det att det kinesiska folket måste ta marxism-leninism som sina vägledare under partiets ledarskap. Detta visar att den kinesiska kommunistklicken har kombinerat den totala kontrollen av det kinesiska folkets hjärnor med sin sekulära diktatur, vilket återupplivar en ny förklädnad av en extrem autokrati från medeltiden då politik och religion var samma sak. I dagens Kina hålls människor fortfarande fängslade, torteras och mördas för att de söker tankens frihet, yttrandefrihet och trosfrihet.

Den åtta år långa politiska förföljelsen av Falun Gong-utövare, vilken startade i slutet av förra seklet och fortfarande pågår, utgör den mest miserabla människorättskatastrofen i världen i dag. Den kinesiska kommunistklickens ekonomiska reform kan aldrig nå upp till en fri marknadsekonomi såsom vissa tror. Detta beror på att en rättvis marknadsekonomi endast kan etableras på basis av människors lika rättigheter. Lagarna som skapas av en enpartidiktatur är oundvikligen onda då kärnan i dessa lagar tjänar till att upprätthålla rättigheterna hos det kinesiska kommunistpartiets elit. Lagarna i en diktatur kan aldrig erkänna jämlika rättigheter för folket.

Ekonomin som etablerades av det kinesiska kommunistpartiet är en marknadsekonomi med makt för elitklassen och en sådan marknadsekonomi är centrerad runt den korrupta diktaturen och drivs av ekonomisk handelsmakt. Elitens ekonomi kan endast leda till extrem oförenlighet gällande rikedom och makt. Den skapar en elitklass av det kinesiska kommunistpartiet och ett paradis för de skrupelfria affärsmän och entreprenörer med koppling till partiet.

Den ekonomiska utvecklingen i dagens Kina är baserad på 90 miljoner bönders slavarbete. Dessa människor arbetar intensivt varje dag med en dagslön motsvarande 1,5 USD (c:a 10 kronor) Till och med en sådan mager lön stoppas ofta i fickan på chefen. Dessa arbetande människor kan på inget sätt försvara sina intressen eftersom de berövats sina rättigheter att ta till handling, liksom rätten att etablera fackförbund.

Jag har bifogat en ofullständig lista över kolgruvekatastroferna i Kina mellan 2000 och 2007. Från detta kan människor kanske få en djupare förståelse över den blodiga exploateringen bakom Kinas ekonomiska utveckling, vilken kostar blod, tårar och misär för de arbetande människor som bereder vägen för en aldrig tidigare skådad social kris.

Det kinesiska kommunistpartiets våldsamma diktatur är inte bara den sista bastiljen för den kommunistiska autokratin utan även en politisk balanspunkt för diktatoriska stater och terrorism i världen idag. Den kinesiska kommunistregimen brukade sporra Röda Khmererna att mörda miljoner kambodjaner; den hade en allians med Milosevic, skyldig för brott mot mänskligheten; och den brukade heja på och lovorda diktatorn och tyrannen Saddam Hussein. Enligt den information som jag har är det kinesiska kommunistpartiet just nu också den huvudsakliga politiska och ekonomiska stödjaren av den onda regimen i Nordkorea, och den fortsätter att tillhandahålla mängder av hemligt stöd till några av de största terroristkrafterna. Den kinesiska diktaturen är inte bara källan till den kinesiska nationens misär eller roten till människorätts-katastrofen i Kina, utan också hela mänsklighetens gemensamma fiende.

Vid just denna tidpunkt försöker den kinesiska kommunistregimen störa det oberoende australiska rättssystemet i ett försök att rubba procedurerna hos den domstol som hanterar stämningsansökningarna som lämnats in av lokala Falun Gong-utövare mot kinesiska höga tjänstemän, vilka varit inblandade i brott mot mänskligheten. För en tid sedan rapporterade BBC att den före detta ledaren för Röda Khmererna – Khieu Samphan – arresterats och skulle prövas för brott mot mänskligheten, och ändå fortsätter den kinesiska kommunistklicken, som sporrade Röda Khmererna, att begå brott och använder fortfarande sin autokratiska statsmakt för att skapa storskaliga människorättskatastrofer. Ibland är historien så orättvis; men jag tror emellertid att historien kommer att vara rättvis i slutändan.

1989 var himlen över Peking befläckad med blod från studenter och andra medborgare; trots detta ska OS hållas i samma stad nästa år. Samma stad där massakern inträffade – hur kommer det sig att historien fortsätter att vara så grym mot det kinesiska folket? OS kommer definitivt att dra till sig världens uppmärksamhet. Emellertid, borde inte uppmärksamheten gå bortom den hejande folkmassan och istället först och främst fokusera på den enorma människorättskatastrofen som för närvarande pågår där? Blommor och hejarop ovanpå dessa katastrofer kommer att dra skam och vanära över den olympiska andan.

Jag för talan om misären i Kina och jag kommer att fortsätta tala tills lidandet i den kinesiska nationen upphör. En gång frågade en australisk vän mig: ”Vad vill du att jag ska göra för Kina?” Jag sade till honom: ”Jag har ingen rätt att begära att du gör något för Kina. Jag kan bara berätta fakta för dig. Jag tror att när människor lär sig fakta kommer de att följa sitt samvete och göra vad de ska göra”. Nu, respekterade EU-medlemmar, hyser jag samma förhoppning om er.

Till slut, tillåt mig i frihetens namn uttrycka min uppriktiga tacksamhet för att ni bryr er om Kinas misär.

Om Yuan Hongbing

Yuan Hongbing är en rättsprofessor från Pekings universitet där han ledde avdelningen för kriminalrätt. Han har suttit fängslad i Kina för att ha förespråkat demokrati. 1994 blev han anklagad för att ha ”försökt störta det socialistiska systemet”. Han fängslades och släpptes igen till intern exil i Guizhouprovinsen med villkor att han aldrig mer skulle sätta sin fot i Peking. Han tilläts åter undervisa och fick en position vid ett universitet i Guizhou där han blev dekan. Under sin exilperiod i Guizhou skrev han ett antal böcker. Tre av hans böcker har publicerats utomlands. Elegy och Freedom at Sunset relaterar båda till mongolernas lidande under det kinesiska kommuniststyret och Det gyllene heliga berget skildrar kommunisternas grymheter mot Tibetansk kultur och religion.

Översatt från engelska.