Viktökning mellan graviditeter kan påverka barnets överlevnad
Ny forskning visar att viktuppgång hos mamman efter första graviditeten kan öka risken för dödföddhet och spädbarnsdöd för det andra barnet. (Foto: Philippe Huguen /AFP/Getty Images)


Ny forskning visar att mammans viktuppgång efter den första graviditeten, kan öka risken för dödföddhet och spädbarnsdöd för det andra barnet.

– Den här typen av dödsfall är mycket sällsynta även hos barn till kvinnor med hög viktökning. Då viktökning mellan graviditeter är vanligt är våra resultat viktiga framförallt ur folkhälsosynpunkt, säger ledaren för studien, Sven Cnattingius, professor i reproduktionsepidemiologi vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

I studien som gjorts av Karolinska Institutet i samarbete med University of Michigan, USA, användes det medicinska födelseregistret, som innehåller information om de flesta barn som föds i Sverige.

Nästan 457 000 kvinnor som födde sitt första och andra barn i Sverige mellan 1992 och 2012 inkluderades i studien.

– Vi har tittat på vikten i sig hos de gravida och har sett att risken för spädbarnsdödlighet och dödföddhet ökar i samband med övervikt. Men sedan kan det förstås ha varit andra saker som påverkat mamman hälsomässigt också, säger professor Sven Cnattingius till Epoch Times.

Mammorna vägdes och mättes i början av graviditeterna. Kvinnorna som hade ökat sin vikt med ungefär 11 kilo (fyra BMI-enheter hos en normallång kvinna) efter den första graviditeten, hade 50 procents högre risk att få ett dödfött barn under sin andra graviditet, jämfört med kvinnor som behållit sin vikt.

Om kvinnan hade normal vikt under den första graviditeten men gick upp i vikt efter det, fanns det även en ökad risk för spädbarnsdöd (då barn dör under det första levnadsåret) för det andra barnet.

Resultaten av studien visade också omvänt att om den överviktiga mamman gick ner i vikt efter den första graviditeten så minskade risken för spädbarnsdöd för det andra barnet.

Ungefär var femte kvinna i studien gick upp så mycket från första till andra graviditet att det påverkade riskerna för dödföddhet och spädbarnsdöd.

– De här resultaten bekräftar tidigare studier där vi visar att barnets risk för dödföddhet, spädbarnsdöd och sjuklighet i nyföddhetsperioden ökar med moderns vikt. Den underliggande orsaken är dock fortfarande oklar. Vi vet exempelvis inte om det är viktökning under själva graviditeten eller mellan graviditeterna som är av betydelse, säger Sven Cnattingius.

Forskarna understryker att dödföddhet och spädbarnsdöd är mycket ovanligt i Sverige; i underlaget till den aktuella studien förekom dödföddhet vid andra graviditeten endast vid 2,4 av 1 000 födslar och spädbarnsdöd vid 2,1 av 1 000 födslar. Totalt föds cirka 100 000 barn i Sverige varje år.

– Min rekommendation är att efter en graviditet ska mamman försöka komma tillbaka till sin ursprungliga vikt. Var man överviktig redan innan man blev gravid så ska man satsa ännu mer att gå ner i vikt och det tjänar kvinnan mycket på, säger professor Cnattingius.