Viktlöshet kan orsaka avvikelser i hjärnan hos astronauter
Utanför Internationella rymdstationen (ISS). (Foto: NASA)


Långa vistelser i rymden kan påverka synen och andra delar av hjärnan, enligt ny forskning från USA.

Ett forskningsteam har med hjälp av magnetisk resonanstomografi (MRT), undersökt ögonen och hjärnan hos 27 astronauter som har tillbringat långa tidsperioder i rymden. De upptäckte avvikelser likt sådana som förekommer i ett potentiellt allvarligt tillstånd som kallas idiopatisk intrakraniell hypertension, i vilket tryck byggs upp inuti skallen av okänd anledning.

Astronauterna hade i genomsnitt tillbringat 108 dagar i mikrogravitation på skytteluppdrag och/eller i omloppsbana runt jorden på Internationella rymdstationen (ISS). Åtta av försökspersonerna genomgick andra MRT-undersökningar efter ett andra rymduppdrag som varade i genomsnitt i 39 dagar.

”MTR-upptäckterna avslöjade olika kombinationer av avvikelser till följd både av kort- och långsiktig kumulativ exponering för mikrogravitation som också ses vid idiopatisk intrakraniell hypertension”, sade Larry A Kramer på The University of Texas Medical School i Houston i ett pressmeddelande.

”Dessa förändringar som sker vid exponering av mikrogravitation hjälper forskarna att bättre förstå de mekanismer som är orsaken till intrakraniell hypertension hos patienter som inte färdats i rymden.”

Hos de försökspersoner som hade tillbringat mer än 30 dagar i nollgravitation upptäcktes olika optiska avvikelser, däribland expansion av cerebrospinalvätskan runt synnerven hos nio astronauter (33 procent) och tillplattning av bakre delen av ögongloben hos sex av dem (22 procent). Tre astronauter (11 procent) uppvisade också förändringar i hypofysen, som producerar hormoner som reglerar olika viktiga kroppsfunktioner.

Andra effekter av mikrogravitation är muskelförtvining och förlust av benmineral.

”Intrakraniell hypertension som orsakats av mikrogravitation utgör en hypotetisk riskfaktor och en potentiell begränsning för långvariga resor i rymden”, sade Kramer.

Nu när astronauter tillbringar mer tid på ISS studeras alla förändringar i deras syn. Ännu har ingen hindrats från rymdfärder på grund av dessa symtom.

”NASA har satt detta problem högt på sin lista över risker för människor, har initierat ett omfattande program för att studera dess mekanismer och implikationer, och kommer att fortsätta att noggrant övervaka situationen”, sammanfattade William J Tarver på Nasas Johnson Space Center i pressmeddelandet.

Studien publicerades på internet i tidskriften Radiology den 13 mars.

Översatt från engelska.