Vid 44 toppas karriären


En akademiker når toppen på sin karriär mellan 44-48 års ålder och finns det erfarenhet från arbetslivet utomlands premieras detta inte om anställning fås inom den offentliga sektorn.

Kanske kommer en del ihåg att Sacoekonomen Håkan Regnér förra året gjorde en studie om svenska akademiker med utlandserfarenhet. Studien visade att männen hade nytta av den i sin karriär medan det för kvinnorna inte var så, har det nu undersökts.

I årets studie tittade Regnér på åren 2005 till 2008 och den visar ett annat resultat. Mellan dessa år hade inkomsterna för de kvinnliga akademikerna med utlandserfarenhet ökat mer än för männen med samma utlandserfarenhet.

Skillnaden för kvinnor
med utlandserfarenhet och kvinnor som inte hade sådan erfarenhet  var drygt 7 600 kronor i lönekuvertet  Detta gäller den privata sektorn. Den ”offentliga sektorn tycks inte belöna utlandserfarenhet i någon större utsträckning”, står det i pressmeddelandet.

De återvändande akademikerna bör dock komma hem innan de fyllt 40 för Manpower har undersökt när akademiker och andra står på toppen av sin karriär. Undersökningen visar att toppen ligger på 44 år och sedan går det utför, trots att 20 års yrkesverksamt liv återstår.

En chefsperson eller en som jobbar med forskning och utveckling toppar sin karriär några år senare, vid 48 år ålder. Jobbar du med kundtjänst är snittet 39 år.

Samtidigt har åtta av tio 55-plusare både viljan och ambitionen att gå vidare i sitt yrkesliv. De kan tänka sig att ta mer ansvar eller arbeta som coach på ett bemanningsföretag eller byta jobb. En undersökning gjordes även i Norge där seniorerna istället ville gå ner i arbetstid och ta mindre ansvar.