Vi har hört den förut
Håkan Juholt backas upp av partitoppen och får hjälp av erfarna socialdemokrater. (Foto: Riksdagen)


Socialdemokraterna har problem med sina partiledare vilkas moral inte är de föredömen de borde vara. Mona Sahlin hade tobleroneaffären och Håkan Juholt kommer att få leva med sitt  hyresbidrag.

Mona Sahlin var arbetsmarknadsminister och blivande partiledare när det hösten 1995 kom fram att hon inte kunde hålla isär sitt privat kontokort och jobbets, statens kort, utan använde statens kontokort för privata utlägg. Bland inköpen fanns toblerone som fick ge namn till den här affären. Skulden betalades senare tillbaka.

Tobleroneaffären resulterade i att Mona Sahlin blev utsatt för en förundersökning som lades ner då inget brott kunde påvisas. Sahlin avgick i november samma år, 1995. Tolv år senare blev hon vald till socialdemokratisk partiledare, ett jobb som varade i fyra år.

Nu upprepas historien. Riksdagsmän har ofta dubbelt boende och får därför hyresbidrag för Stockholmsbostaden. Bor sambon också där erhålls hälften. Håkan Juholt har under flera år tagit emot bidrag för hela hyran, vilket riksdagskansliet påpekade i augusti i år.  Men först när mediastormen blåste in över honom erkänns misstaget och 160 000 kronor betalas tillbaka.

En förundersökning om bedrägeri inleddes men det stod ganska fort klart att riksdagens regelverk inte är tydligt.
– Den fråga som är aktuell, reduktion av hyran på grund av att man är sambo, den frågan regleras ingenstans. Reglerna är inte tydliga på den punkten, säger överåklagare Björn Ericson till TT och lade ner förundersökningen.

När Sahlin avskedstalade vid socialdemokraternas förtroenderåd i slutet av förra året ville hon att hennes efterträdare ska få ett tydligt mandat att leda och att man sedan litar på att dennes vägval kommer att bli bra.

Men bland de svenska
väljarna anser sex av tio att Håkan Juholt är en belastning för Socialdemokraterna enligt en Sifo-undersökning som Svenska Dagbladet låtit göra.

Partiets högsta ledning backar ändå upp Juholt och det avspeglas bland de socialdemokrater som tillfrågats i undersökningen. Där fem av tio tycker att han kan sitta kvar.

Efter Juholtaffären finns ett ökat kontrollbehov i partitoppen, för enligt beslut i socialdemokraternas verkställande utskott på fredagen, ska förre statsministern Ingvar Carlsson bli rådgivare för Juholt och se till att den socialdemokratiska organisationen i riksdagen får en bättre sammansättning och att Juholt tar bättre vara på erfarna socialdemokraters kunskaper.

Sahlin gjorde misstag och fick lida för det, Juholt får ett rapp över fingrarna men sitter kvar. Frågan är om den hjälp Juholt får kommer att fungera innan väljarna säger sitt vid nästa val.