Vi färdas mot en (o)hållbar framtid
En av de kallaste vintrarna infann sig 2010 för hela Europa och orsakade problem med värmeförsörjning, tågförseningar och bilolyckor. Fastigheternas värmekostnader steg i takt med att vinterkylan blev hårdare. (Foto: AFP/Adrian Dennis )


Svensk miljö- och energidebatt skiftade fokus på 1990-talet. Numera råder tron på att ekonomiska styrmedel kan lösa energifrågor och viktiga miljöproblem utan att man förändrar samhället.

På tidigt 1990-tal skiftade miljö- och energidebatten fokus. Det menar Martin Hultman som har studerat myndigheters utredningar, tidningsartiklar, böcker mm. Där såg han att på 1970-talet fanns visionen om ett alternativt samhälle, ett mer hållbart samhälle, som vi skulle säga idag.

Då, på 1970-talet, upplevde Sverige den tidens oljekris. Den vintern uppmanades invånarna att stänga av rum, dra för tjocka gardiner för fönstren och sänka temperaturen, för att spara energi. Det gjorde alla för energibristen blev så påtaglig i vintermörkret och kylan.

Insikten om att bryta den industrimoderna synen infann sig och bilden av ett alternativt samhälle tecknades upp. När det gällde energiförsörjningen skulle den vara småskalig och använda förnybara energikällor. Resultatet skulle bli en mer hållbar energiförsörjning.

Den här visionen försvann på vägen framåt. Istället tror nu olika makthavare att energiförsörjning och miljöproblem kan lösas med hjälp av effektiv ekonomisk styrning. Det betyder att det här ska lösas inom ett storskaligt, centraliserat system där målet är fortsatt ekonomisk tillväxt.

Det är inte länge frågan om att olika energikällor ska kunna lösa energiproblemet. De står inte längre i fokus, utan det som står i fokus är våra utsläpp.

”Nu är det utsläppen som ska åtgärdas och de dominerande ingenjörerna, debattörerna och politikerna menar att det spelar mindre roll om energin omvandlas från fossila bränslen, kärnkraft eller förnyelsebara källor”, står det i pressmeddelandet om Hultmans forskning.

– Dagens visioner om energisystemet handlar främst om ekonomiska styrmedel, och det gäller även i hög grad de partier som på 1970- och 80-talet ansåg att energi- och miljöfrågorna krävde samhällsförändring, nämligen Centern och Miljöpartiet, säger Martin Hultman i pressmeddelandet

I sin forskning beskriver Hultman att dagens debatt domineras av anspråket på att lösa energiförsörjning, miljöproblem och klimatförändringar utan att samhället förändras.

Avhandlingen heter “Full gas mot en (O)hållbar framtid”. Martin Hultman disputerade på Linköpings universitet vid Tema Teknik och social förändring.