Vi blir 10 miljoner invånare 2020


Den sista oktober uppgick Sveriges befolkning till drygt 9,5 miljoner invånare. InfoTorget har tagit fram statistik från Statens person- och adressregister (SPAR), där trenden, enligt deras pressmeddelande, pekar på att Sverige når 10 miljoner invånare år 2020.

Befolkningen ökade med 8 procent under det gångna året enligt SPAR:s register, som anger att befolkningsöverskottet för 2012 blev nästan 72 000 personer. Det uppdelas på ett födelseöverskott på knappt 21 500 och ett invandraröverskottet på nästan 50 500 personer.

Jämfört med år 2007 föddes sjutusen fler barn det gångna året och drygt ettusen fler personer avled. Ser vi på invandraröverskotten sjönk det med 3000 personer jämfört med för fem år sedan. Men InfoTorget säger ändå att trenden är ihållande, det lär bli 10 miljoner invånare i landet år 2020.