Vi anar inte hur partiska vi är
”Folk verkar inte ha en aning om hur partiska de är. Vare sig beslutsfattare är bra eller dåliga tycker alla att de är mindre partiska än sina jämlikar”, säger Carey Morewedge. (Foto: 100pk/iStock)


Det är väl känt att människorna har en ”blind fläck för partiskhet” vilket innebär att de är mindre benägna att upptäcka partiskhet hos sig själva än hos andra. Däremot har det inte varit klart till vilken grad vi själva är blinda i vår partiskhet och hur många av oss som tror sig vara mindre partiska än andra.

Forskare har utvecklat ett verktyg för att mäta blinda fläckens partiskhet och deras slutsatser visar att om man tror att man är mindre partisk än sina jämlikar, har det negativa konsekvenser för bedömningar och beteenden, såsom att exakt bedöma om råd är användbara.

”När läkarna tar emot gåvor från läkemedelsföretag kan de hävda att gåvorna inte påverkar deras beslut om vilken medicin de föreskriver eftersom de inte har något minne av att gåvorna influerar deras ordination av läkemedel”.

”Om du frågar dem om en gåva omedvetet kan påverka andra läkares beslut, håller de flesta med om att andra läkare omedvetet påverkas av gåvor, samtidigt fortsätter man att tro att egna beslut inte gör det. Denna skillnad är blinda fläckens partiskhet för många olika typer av bedömningar och beslut, och alla drabbas av det, ”säger Erin McCormick, en författare av studien och doktorand vid Carnegie Mellon University.

Den blinda fläcken

Forskarna gjorde fem experiment för studien. De två första fokuserade på att skapa och godkänna verktyg för att testa skillnader i blinda fläckens partiskhet och om det var förenat med egenskaper som intelligenskvot, allmän beslutsförmåga och självkänsla.

De sista tre experimenten undersökte konsekvenserna av individuella skillnader i blinda fläckens partiskhet, speciellt i relationen till hur människor gör sociala jämförelser, den vikt som människor lägger på råd från andra, och mottagligheten till utbildning i att bli opartisk.

Det mest slående var att alla påverkas av blinda fläckens partiskhet – endast en vuxen av 661 sade att han/hon är mer partisk än gemene man. Forskarna upptäckte emellertid att deltagarnas partiskhet, det att de var mindre partiska än andra, varierade i gradskillnad. Detta var sant oavsett om de faktiskt var opartiska eller partiska i sitt beslutsfattande.

Handlar inte om intelligens

Medan vissa människor är mottagligare för blinda fläckens partiskhet än andra konstaterades dessutom att intelligens, kognitiv förmåga, beslutsförmåga, självkänsla, identitetspresentation, och allmänna personlighetsdrag var oberoende egenskaper och inte relaterade till blinda fläckens partiskhet.

”Folk verkar inte ha en aning om hur partiska de är. Vare sig en beslutsfattare är bra eller dålig tycker alla att de är mindre partiska än sina jämlikar”, säger Carey Morewedge, docent i marknadsföring vid Boston University.

”Denna känslighet för blinda fläckens partiskhet verkar prägla allting och saknar samband till människors intelligens, självkänsla och faktiska förmåga att göra objektiva bedömningar och beslut”.
Forskarna fann också att personer med hög partiskhet i blinda fläcken är mest sannolika att ignorera råd av jämlikar eller experter, och är minst benägna att lära av utbildning i opartiskhet, vilket skulle kunna förbättra kvaliteten på deras beslut.

”Vår forskning fann att i vilken utsträckning man är blind för sin egen partiskhet får det viktiga konsekvenser för kvaliteten i beslutsfattandet. Människor som är mer benägna att tro att de är mindre partiska än andra, är mindre exakta vid utvärdering av sina egna förmågor i förhållande till andras förmågor, de lyssnar mindre på andras råd, och är mindre benägna att gå utbildningen som skulle hjälpa dem att göra mindre partiska bedömningar”, säger Irene Scopelliti, studiens huvudförfattare och föreläsare i marknadsföring vid City University i London.

The Air Force Research Laboratory’s Intelligence Advanced Research Projects Activity har finansierat denna forskning.  Resultaten visas i Management Science.   

Denna artikel publicerades ursprungligen av Carnegie Mellon University. Nypublicerad via Futurity.org under Creative Commons License 4.0.

Översatt från engelska.