Verkligheten är bara en illusion (del 1)
En atom: Om våra kroppar kunde undersökas med ett kraftfullt mikroskop skulle kroppen antagligen ses som en sjö av sand i ständig rörelse. (Photos.com)


Varje mekanism och all materia som har utvecklats i universum är förenligt med det vi känner till som verklighet. Tanken att vårt universum passerar förbi som i en gigantisk dröm, eller som produkten av mycket komplexa virtuella verklighetsprogram, liknar mer ett genialiskt sciencefictionmanus än den råa och ofullkomliga värld som vi lever i varje dag.

Men verkligheten, som vi uppfattar den, verkar strida mot vetenskaplig logik om vi tänker på att materia nästan inte alls existerar. Byggstenarna, för materia som är synlig, är atomer, vilka bara är små kärnor vilsekomna mitt i det stora tomma rummet, omgivna av nästan osynliga partiklar (elektroner) som kretsar runt dem mycket fort. Om våra kroppar kunde undersökas med ett kraftfullt mikroskop skulle det som ses antagligen vara som en sjö av sand i ständig rörelse.

Enligt ny forskning inom området kvantfysik är allt som vi känner som materia, det fasta bindemedlet av vad som verkar vara vad vår verklighet är uppbyggd av, kanske ingenting mer än kvantvariationer i mitten av ett tomt universum.

En grupp fysiker, ledda av Stephen Durr från John von Neumann institutet i Tyskland, har bekräftat att totalsumman av de tre elementarpartiklarna, vilka kallas kvarkar, och som bygger upp protoner och neutroner bara utgör en procent av dess totala massa.

Sådana bevis tyder på att resten av kärnans massa skulle bestå av gluoner, kortlivade partiklar som bubblar i tomhetens mitt, vars funktion är att upprätthålla sammanhållningen bland kvarktrion inuti protoner och neutroner. Detta faktum föreslår hypotesen att vår materiella verklighet bara skulle vara variationer av tomhet eller enbart ingenting.

Vad vi ser med våra materiella ögon är starkt förminskat till en lämplig omfattning. Att vara försedd med ett par ögon som bara kan se mikroskopiska partiklar skulle göra det omöjligt för oss att röra oss i en värld med stora föremål, eftersom föremålen som vi normalt interagerar med består av miljarders miljarder mikroskopiska partiklar.

Enligt biologen Richard Dawkins känns stenar hårda och ogenomträngliga för våra händer bara för att de inte kan tränga in i varandra. För oss är det fördelaktigt att ha begrepp om hårdhet och fasthet eftersom det hjälper oss navigera i vår värld.

När vi rör oss genom denna illusoriska verklighet, måste vi acceptera att det någonstans i universum kan finnas en annan verklighet. Det skulle kunna finnas någonting likt en gigantisk sömn, en galen bubbla, eller Gud om du så vill. 

Eftersom partiklarnas verklighet inte kan vara något mer än rök och skuggor skulle det kunna vara så att den verkliga existensen av alla föremål finns inuti ett eller flera parallella rymder. Många forskare spekulerar att på samma sätt som ett tredimensionellt föremål kan projicera en tvådimensionell skugga på marken, kan ett mångdimensionellt universum (såsom fallet är inom strängteorin), kasta en skugga på det tredimensionella rummet. 

Om denna teori är korrekt så skulle alla föremål och organismer i den här världen inte vara något mer än en grov representation av föremålen och organismerna i ett mer ”verkligt” universum. Sammanfallande med denna teori är existensen av ett utomkroppsligt sinne i en annan dimension och det kan vara en passande förklaring till varför vi har ett minne även om atomerna i våra hjärnor ersätts hundratals gånger under våra liv. Enligt Dawkins skulle inte en enda atom som idag utgör vår kropp ha varit i vår kropp under en händelse som vi kommer ihåg från vår barndom.

Steve Grand, författare till “Creation: Life and How to Make It”, föreslår att materia färdas från en plats till en annan och återförenas tillfälligt så att du kan bli du. Således, du är inte den materia som du är gjord av. Detta skulle innebära att våra verkliga kroppar är i en rymd som vi inte kan förstå, medan det är en virtuell kropp, som bara är en behållare, som befinner sig i vad vi kallar för verklighet.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26416