Veckans kinesiska målning: 'Finkar', okänd konstnär
Songdynastin (år 960-1279) var kulturellt den mest framstående eran under den senare kejserliga kinesiska historien. Första halvan av den här eran, då huvudstaden låg i Bianliang (nuvarande Kaifeng), är också känd som den Norra Song-perioden. (Foto från departementet för asiatisk konst, The Metropolitan Museum of Art)


Den tidiga norra Songdynastin bevittnade blomstringen av en av de suveräna konstnärliga uttrycken i kinesisk civilisation: imponerande landskapsmålning.

Konstnärer från alla delar av riket rekryterades för att tjäna hovet. Under kejsare Huizong (år 1101-1125), som själv var en skicklig konstnär och kalligraf, fick konsten kejserligt beskydd. Härskaren var direkt inblandad i att etablera den konstnärliga inriktningen. Då man behöll det fundamentala syftet med konsten, att vara sann mot naturen, försökte Huizong att berika dess innehåll genom inbegripandet av poetisk resonans och hänvisning till antika stilar.

Det betydelsefulla politiska skiftet under den tidiga Song-perioden – från ett samhälle styrt av ett ärftligt aristokratiskt samfund till ett samhälle styrt av en central byråkrati bestående av tjänstemän valda genom allmänna val – hade också en stor påverkan på konsten.

Som styrande elit betraktade dessa neokonfucianska tjänstemän den offentliga sektorn som sitt huvudsakliga kall, men partistridigheter tvingade dem ibland att dra sig tillbaka från det politiska engagemanget. Under den tiden utövade de ofta sina konstnärliga intressen. Missnöjet med strängheten och den överdrivna sinnrikheten hos den tidiga norra Songkalligrafin försökte 1000-talets tjänstemän återupprätta de naturliga, spontana kvaliteterna hos en mer fornåldrig modell.

De lärda personerna applicerade också sin nya kritiska standard på konsten. De tog avstånd från den högt realistiskt beskrivande stilen som utövades av de professionella konstnärerna från Imperial Painting Academy. De övergav också den allmänna åsikten att konsten måste tjäna staten. Istället eftersträvade amatörer konst för sitt eget nöje och använde konsten som ett forum för personliga uttryck.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/arts-entertainment/chinese-painting–of-the-week-4984.html