Växtrikets Celebritet
Foto: AFP/Yoga Pratama


En turist i Bogor i Indonesien står bredvid en jätteknölkalla (Amorphophallus Titanum Becc) en växt som på Sumatra i allmänhet kallas för ”likblomma” på grund av dess speciella och starka doft som påminner om ruttnande kött. Det spektakulära släktet Amorphophallus innehåller cirka 90 arter, som växer i de tropiska delarna av Afrika och Sydostasien. Släktets gigant, jätteknölkallan, härstammar från Sumatra, där den uppmärksammades av en italiensk botanist 1878. Hans redogörelse möttes med viss skepsis, men när det första exemplaret i odling blommade elva år senare i Royal Botanic Gardens, Kew var sensationen ett faktum.

Jätteknölkallan är en av växtvärldens celebriteter med den största blomställningen av alla växter. Under optimala förhållanden kan blomställningen hos jätteknölkallan växa med mellan 7 och 15 cm per dag och slutligen nå en höjd av bortåt 2,5 meter. Blomsterkolvens inre är brunrött med blå toner. Färgkombinationen som anses imitera ruttnande kött tillsammans med doften har gett upphov till namnet ”likblomma”.

Jätteknölkallan är en säsongsäxt och blommar ytterst sällan. På Botaniska Trädgården i Göteborg blommade den senast i juli 2005.