Vattenprojekt kommer att leda avloppsvatten till Peking
Sopor flyter i vatten som kommer att rinna till Peking nästa år. (Skärmdump från internet)


Törstiga Pekingbor kommer att ha tillgång till mer vatten år 2014 efter att ett kostsamt vattenavledningsprojekt slutförts. Deras kranvatten kommer då att dras från Danjiangkou-reservoaren, som byggdes 1958 efter uppdämning av Han-floden där den rinner genom Henan- och Hubeiprovinserna. Men bönder i området vill inte ens tvätta händerna i det vatten som fyller reservoaren.

Vattenavledningsprojektet, vilket går från söder mot norr, initierades av Mao Zedong år 1958 och godkändes slutligen 44 år senare. Det är det största projekt som någonsin planerats och är tänkt att lösa det svåra problemet med vattenbrist i norra Kina.

Vatten från de lägre, mellersta och övre delarna av Yangtze-floden kommer att omdirigeras norrut och bilda tre vattendrag som kallas den östra, centrala respektive västra linjen. Det totala belopp som investerats i projektet kommer att uppgå till nästan 490 miljarder yuan (ungefär 534 miljarder svenska kronor).

Projektets centrala linje använder Danjiangkou-reservoaren som sin källa och kommer att föra vattnet via en kanal mot Peking och Tianjin, med en total längd på nära 1300 km. Huvuddelen av projektet kommer att slutföras i slutet av 2013 och återstoden under 2014.

China Central TV (CCTV) sade i en rapport från 19 juni att Shending River, ett tillflöde till Han-floden, är en öppen kloak som rinner fem km utanför staden Shiyan, Hubeiprovinsen. Olika typer av sopor och djurkroppar kan ses flyta överallt på ytan, medan svart gyttja slammar igen flodbädden, och hela floden avger en outhärdlig stank.

Staden Shiyan har ett kommunalt avloppsreningsverk men närboende sade till CCTV att avloppsvattnet från Shiyan inte behandlas alls utan i stället släpps ut direkt i Shendingfloden. Reningsverket släpper ut svart avloppsvatten i floden i genomsnitt två till tre gånger per vecka via en hemlig kanal, säger de. Lukten är extremt äcklig, och det här avloppsvattnet färgar snabbt vattnet nedströms svart.

Shending-floden löper samman med Han-floden och rinner så småningom ut i Danjiangkou-reservoaren några tiotal kilometer nedströms.

Invånarna där sade att inte nog med att de inte vågar använda det här vattnet för att bevattna grödorna, de kommer inte ens att tvätta händerna i floden, och bara att kliva ut i floden får fötterna att klia i några dagar.

I juli 2012 publicerade Shiyan-styrets hemsida en rapport med titeln: ”Omfattande behandlingsplaner för floder som ej når upp till standarden.” Det noterades att floderna Shending, Qiang, Si, och Jian, som är de fyra tillflödena till Han-floden, alla har kategoriserats som ”sämre nivå 5”. Ytvattnet i Kina delas upp i fem kategorier efter användning. ”Sämre nivå 5” betyder att vattnet är sämre än standarden för bevattning inom jordbruket och för sightseeing.

En restaurangägare i Ziyang-häradet berättade för CCTV att alla restauranger längs floden dumpar sitt köksavfall och sitt avlopp från toaletterna direkt ut i Han-floden.

Andra invånare sade att det inte finns något reningsverk, och att det är allmän praxis att dumpa avloppsvatten direkt ut i floden. Dessutom är fabriken för deponi av fast avfall belägen alldeles intill floden, så när det regnar rinner regnvatten tillsammans med sopor ner i Han-floden. Några invånare kallar Han-floden för Ziyang-häradets septiktank.

Avledningsprojektet kommer att leverera detta vatten till Peking.

Zhao Zhangyuan, forskare vid Kinas Miljövetenskapliga forskningsakademi sade till CCTV att han oroar sig för att efter att avledningsprojektet är slutfört kommer det omdirigerade vattnet i själva verket att vara avloppsvatten som kommer att medföra en katastrof för Peking.

Medan avledningsprojektet har torgförts av det Kinesiska kommunistpartiet i årtionden, har experter hela tiden ifrågasatt det.

I slutet av 2012 gjorde Wang Weiluo, en hydraulikingenjör som nu bor i Tyskland, en bedömning av projektet. Han säger att det strider mot den grundläggande principen om hållbar utveckling. Källområdet kan inte ge ifrån sig en sådan stor mängd vatten, och den skada projektet tillför ekosystemet är värre än projektet De tre dammarna, sade Wang. Dessutom är den folkmängd som måste flyttas betydligt större än väntat.

Översatt av Jenny Yang. Skriven på engelska av Gary Pansey och Gisela Sommer.

Origanalartikel på kinesiska

Översatt från engelska