Vattenfall högt upp i smutsligan
Brunkolskraftverket Jänschwalde i östra Tyskland, ett landets mest ineffektiva kraftverk. Här bränns kol från Lacoma i sydöstra delen av delstaten Brandenburg - ett av de ekologiskt mest värdefulla områdena i regionen. Här lever mer än 170 rödlistade djurarter. I slutet av 2006 fick Vattenfall tillstånd av den brandenburgska delstatsregeringen att förstöra dammlandskapet. Redan 1968 utnämndes området till naturreservat och på grund av sin stora ekologiska betydelse för omgivande regioner utnämndes Lacomas våtmarker till Natura2000-område enligt EU:s Habitatdirektiv. Vattenfalls planer har väckt häftiga reaktioner hos miljöorganisationer. (Foto: AFP PHOTO DDP/MICHAEL URBAN)


Fyra av Europas 16 smutsigaste kraftverk drivs av svenska Vattenfall. Alla dessa anläggningar ligger i Tyskland.

Det är Världsnaturfonden (WWF) som ger den svenska statliga kraftproducenten de föga hedrande placeringarna på listan ”Dirty thirty – Europe’s worst climate pollution power stations”.

WWF har tagit fram de minst effektiva kraftverken i Europa med de största utsläppen av koldioxid. De 30 kraftverken på listan, alla koleldade, släpper ut 393 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar tio procent av hela EU:s koldioxidutsläpp.

Grekland i topp

Värstingarna är två grekiska kraftverk, Agios Dimitrios och Kardia, ägda av Greklands största kraftproducent DEH.

Plats tre går till tyska Niederraussem med RWE som ägare.

Sedan gör Vattenfall entré med sin anläggning i Jänschwalde.

Förutom denna fjärdeplats är Vattenfall representerat med kraftverken Boxberg (plats 10), Schwarze Pumpe (14) och Lippendorf (16).

Måste stoppas

Koldioxidutsläpp anses vara huvudorsaken till den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. I förra veckan kom en ny rapport från FN:s klimatpanel (IPCC) med huvudbudskapet att det går att dämpa uppvärmningen.

Men för att hindra temperaturen att öka mer än två grader de närmaste decennierna krävs drastiskt minskade utsläpp av koldioxid. Sedan 1970 har utsläppen ökat med 70 procent. Görs inget kommer de att öka med ytterligare 25-90 procent till 2030.

Snuskigt rika

– Fakta är klara: Kraftsektorn behöver fasa ut smutsigt kol så snart som möjligt, säger Stephan Singer, chef för WWF:s europeiska klimat- och energienhet.

De flesta utpekade kraftverken ligger i Tyskland och Storbritannien – de båda länderna har tio vardera. Därefter kommer Polen med fyra.
WWF konstaterar att RWE och Vattenfall tillhör EU:s största utsläppsbovar.

– Vi kan inte tolerera en kraftsektor där den smutsigaste blir rikare. EU måste försäkra sig om att bara de som rensar upp sina kraftverk får penningstöd, säger Stephan Singer.