Vatten på flaska en miljöbov
Bäst i test – kranvatten. (Foto: Pirjo Svensson/Epoch Times)


Försäljningen av vatten på flaska har minskat med tio procent under det första kvartalet. Det är bra för miljön eftersom buteljerat vatten är en miljöbov medan kranvatten inte släpper ut någon koldioxid alls.

Miljöpartiet de Gröna, vars talesperson Mikaela Valtersson är, varnar producenter av flaskvatten: De ska inte tona ned flaskvattnets miljöpåverkan för att kunna öka försäljningen av vatten på flaska, skriver partiet i ett pressmeddelande.

– Det är anmärkningsvärt att bryggeribranschen och handeln försöker smita ifrån sitt ansvar genom att tona ned flaskvattnets klimataspekter, säger Mikaela Valtersson.

Miljöpartiet har sammanställt en rapport: Bäst i test – kranvatten. I den påpekas att buteljerat vatten påverkar vår miljö medan kranvatten inte resulterar i några koldioxidutsläpp alls.

– Buteljerat vatten är att betrakta som en lyxprodukt, som inte har någon näringsmässig fördel framför kranvatten.

Livsmedelsverken beräknar att vår konsumtion av flaskvatten bidrar med 74 000 ton koldioxidekvivalenter, CO2, per år. Det motsvarar utsläpp från eldning av 28 400 kubikmeter olja.

Miljöpartiet har gjort jämförelser av koldioxidutsläppen per liter flaskvatten som importerats från Frankrike. Bara transporten hit släpper ut 97gram koldioxid, sedan tillkommer lokala transporter. Som jämförelse, släpper till exempel Loka ut 15 g koldioxid, plus utsläpp från lokala transporter.

Slutsatsen de drar är att vi har enormt bra tillgång till gott kranvatten i Sverige och att det är det miljöbästa valet.