Västerländska andliga utövares oförstörbara kroppar
Kvarlevorna av Saint Bernadette av Lourdes med vaxansikte och täckta händer. Den katolska kyrkan upptäckte att hennes kropp hade förblivit oförstörd efter döden. (Foto: Wikimedia Commons)


Många människor har hört berättelser om oförstörbara kroppar bland kinesiska andliga metoder. Till exempel finns det en jordisk kropp av en gudom vid berget Jiu Hua, kroppen av munken Ci Ming vid Di Cang Temple, och många andra. Det här fenomenet finns emellertid inte bara i Kina utan existerar också i västvärlden.

Katoliken Saint Bernadette Brown dog 1879. 1909 grävdes hennes kropp upp för att begravas på nytt. Två läkare bevittnade uppgrävningen ur graven. De kunde se att kroppen var i utmärkt kondition. Det enda sättet på vilket en kvinna som hade varit med vid begravningen 30 år tidigare kunde se att så många år hade förflutit var på kistans tillstånd.

I mars 2001 grävdes påven Johannes XXIII kropp upp eftersom den dåvarande påven bestämde att hans föregångare skulle få en ny viloplats som kunde ta emot det stora antalet människor som vill hedra hans grav i Peterskyrkan i Rom. Trots att påven Johannes XXIII hade dött 37 år tidigare var kroppen förbluffande nog i ett utmärkt tillstånd.

Det har förekommit många fall i historien där kroppar har grävts upp och återbegravts. De berättelser som bekräftar många oförstörbara kroppar är obestridliga. Det har dokumenterats flera fall av människor som erkänts som helgon i det medeltida England, och vars kroppar inte förmultnade oavsett temperatur eller fuktighet, däribland Cuthbert, Werburgh, Waltheof, och Guthlac.

Det finns också många nutida exempel. Joan Carroll Cruz, författare och tredje gradens medlem av den katolska orden Oskodda karmeliter, dokumenterade i detalj många fall av oförstörbara kroppar i sin bok ”De oförstörbara” som publicerades 1997. Bland dessa fall finns Sankta Teresa av Avila, vars kropp aldrig bröts ned trots att den begravdes i våt gyttja.

Det kan finnas människor som anser att det är svårt att bevisa sanningshalten i de här fallen. I verkligheten är dokumentationen av dessa fall välbevarad och fullständig. Många av kropparna kan fortfarande skådas idag. Dessutom var många arbetare och familjemedlemmar ögonvittnen under uppgrävningarna. Den här typen av händelser har förekommit genom hela den kristna historien.

Hur kommer det sig att kropparna av många utövare inom kristendomen och buddhismen inte bryts ned efter döden? Detta fenomen förbryllar den moderna vetenskapen. En vanlig förståelse är att när utövare av andliga metoder renar sina tankar, höjer sin moral och återvänder till sitt ursprungliga sanna jag så förändras också deras kroppar.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33195/