Varning för giftiga kinesiska örtpreparat


Livsmedels- och Läkemedelsverket gick igår ut och varnade för kinesiska örtpreparat innehållande giftiga aristolochiasyror. Användandet av produkterna kan orsaka cancer och njurskador.

Växten Aristolochia förekommer i vissa kinesiska hälsoprodukter och har i flera fall visat sig orsaka allvarliga hälsoproblem hos användare i Europa, Kina, Japan och USA. I Belgien fick fler än hundra unga kvinnor njurskador under 90-talet efter att ha använt ett bantningsmedel som innehöll växten. Flera utvecklade senare cancer.

I bantningsmedlet hade den helt giftfria växten Stephania Tetrandra bytts ut mot den giftiga Aristolochia Fanchi. Överfört till västerländska bokstäver skrivs båda växterna ”Fang ji”.

– Sannolikt var det ett missförstånd, säger Ulla Beckman Sund, toxikolog på Livsmedelsverket.

Hon kan inte säga säkert varför sammanblandningen skedde. Inte heller ifall det farliga bantningsmedlet har tillverkats i Kina eller utomlands. Ulla Beckman säger att hon hört kinesiska forskare säga att man har problem med det här i Kina och att det ibland dyker upp giftiga växter i produkter.

I Storbritannien har man nu hittat produkter innehållande den giftiga växten och den brittiska myndigheten MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) varnar för produkterna Xiao Qin, Long Wan, Chuan Xiong, Cha Tiao Wan, Bai Tou Weng Wan och Xie Gan Wan. Man arbetar nu med att försöka dra in produkterna från butikerna.

Livsmedelsverket uppger att man ännu inte känner till om dessa varor säljs i butik i Sverige, men de kan hittas på internet. Personer som använder preparaten bör omedelbart sluta med dem och rekommenderas att kontakta läkare.

Läkemedelsverket uppmanar också hälso- och sjukvården samt allmänheten att rapportera produkter med innehåll av aristolochiasyra på den svenska marknaden.

Läkemedelsverket kommer att följa upp eventuell försäljning till svenska konsumenter och vidta rättsliga åtgärder om försäljning förekommer.

Fakta om Aristolochia

Produkter som innehåller aristolochiasyra kan redan i mycket låga doser ha njurskadande och cancerframkallande effekt. De används inom traditionell kinesisk medicin som bland annat inflammationsdämpande medel mot reumatiska sjukdomar.

Aristolochiasyror finns i växter som på svenska kallas piprankor eller hålrotsväxter. Släktnamnet Aristolochia kommer av grekiskans aristos (bäst) och lokheia (förlossning) och betyder ‘bästa medlet vid förlossning’, vilket syftar på vissa piprankors betydelse som läkemedel i äldre tid.

Källa: Läkemedelsverket, linnaeus.nrm.se (Naturhistoriska riksmuseet)