Varmaste januari hittills på jorden
Över hela världen har klimatet varit ovanligt milt under januari månad 2007. (Foto: AFP / Thomas Coex)


Förra månaden var enligt klimatforskare den varmaste januari hittills, sett till hela världen.

Också i Sverige slogs flera värmerekord under månaden.

Enligt NOAA, USA:s klimatkontor i North Carolina, var genomsnittstemperaturen för mark och havsyta världen över i januari 0,85 grader Celsius varmare än genomsnittet för hela 1900-talet, som låg på 12 grader Celsius. Det förra januarirekordet sattes 2002, med 0,71 grader över genomsnittet.

I Sverige var det rena värmeböljan i januari på sina håll. Kvällen den 9 januari hade Norrköping och Gladhammar 12,1 grader, enligt SMHI. Liksom på flera andra platser sattes därmed nya lokala januarirekord. Upp till det svenska rekordet orkade dock termometern inte – Allgunnen i östra Småland hade 12,4 grader den 5 januari 1973.

Vad den genomsnittliga temperaturen för hela Sverige uppgick till i januari har dock inte gått att utröna.

Den här månaden har det ju blivit betydligt svalare så det gällande rekordet för en februarimånad kanske kommer att stå sig. Den 18 februari 1961 uppmättes 16,5 grader i Västervik och Ölvningstorp, som också ligger i Småland.

För hela fjolåret var medeltemperaturen i Sverige cirka 4,7 grader. Det är mer jämfört med flera andra år bakåt i tiden, men ändå inget rekord.

-1934 och 1938 var det fem grader, 1990 och 2000 4,9 grader, säger Therese Fougman, jourhavande meteorolog på SMHI.

SMHI konstaterade för en tid sedan att det har blivit varmare i Sverige de senaste 15 åren. För hela landet handlar det om en temperaturökning på nästan en grad, och det är framför allt vintermånaderna som blivit varmare.

Vädret är något som följs noggrant runt om i världen. Den svenska regeringen har bjudit in näringslivet, ledande forskare och övriga politiska partier till överläggningar om nödvändiga framtida klimatåtgärder i Sverige och internationellt. På så vis vill regeringen få in underlag för den klimatproposition som ska läggas fram 2008.

I Kina, där den ekonomiska utvecklingen går för fullt, förbereder man nu sitt första handlingsprogram mot klimatförändringarna. Det är bland annat om att sätta tak för utsläppen av växthusgaser.

Samtidigt hävdar tre forskare på Dagens Nyheters debattsida i dag att regeringen vilseleder om storleken på Sveriges utsläpp av växthusgaser. De refererar bland annat till ett pressmeddelande från miljödepartementet i december 2006. Det hänvisar i sin tur till underlag från Naturvårdsverket och uppger bland annat att utsläppen 2005 var sju procent lägre jämfört med 1990.

Men professorerna Christian Berggren, Staffan Jacobsson och Staffan Laestadius anser att även utsläpp från flyg och sjöfart till och från Sverige bör räknas in. Gör man det blir utsläppen lika stora 1990 och 2005, skriver de med hänvisning till andra siffror från Naturvårdsverket.

”Hela den påstådda minskningen är alltså borta”, hävdar de.

Miljöminister Andreas Carlgren avvisar kritiken:

-Sverige redovisar statistiken på samma sätt som alla länder gör. Men vi arbetar för att även flyget ska in i utsläppshandeln så fort som möjligt, och då måste också statistiken på det området förbättras. Både för flyget och sjöfarten finns det problem med detta. Oftast visas siffror som mera speglar var man tankat än var utsläppen skett, säger Carlgren till TT.

FN:s klimatrapport

Fakta (TT)

* I början av februari presenterade FN:s klimatpanel (IPCC) en rapport som utgör den hittills skarpaste varningen om klimathotet. Den skiljer sig inte nämnvärt från tidigare rapporter, men anses nu vara mycket säkrare.

* Viktigaste slutsatsen i rapporten är att de senaste 50 årens klimatuppvärmning med ”största sannolikhet” beror på människans utsläpp av växthusgaser.

* Framtidsscenarierna pekar mot en temperaturhöjning på 1,1-6,4 grader till år 2100. Uppvärmningen i de arktiska områdena blir dubbelt så hög som det globala genomsnittet. Resultat: havsisen i Arktis försvinner helt sommartid. Stormar och värmeböljor blir vanligare, havsnivån stiger med en knapp halvmeter.

* En viktig faktor är människans utsläpp av stoftpartiklar. Dessa dämpar effekten av växthusgaserna. Skulle vi sluta smutsa ner luften kan med andra ord uppvärmningen bli ännu extremare.


I New York blommade körsbärsträden i januari. (Foto: AFP / Stan Honda)

I New York blommade körsbärsträden i januari. (Foto: AFP / Stan Honda)