Världsunikt ubåtsmuseum blir till i Karlskrona
Hajen 1 från 1904 (Foto från Statens maritima museer)


Nästa år påbörjas bygget av det nya ubåtsmuseet i Karlskrona. Där kommer man bland annat att kunna se den svenska kalla kriget-ubåten HMS Neptun.

Under torsdagen  godkände regeringen Statens Fastighetsverks finanseringsplan för det nya projektet, som Marinmuseum i Karlskrona har jobbat för i flera år. Två ubåtar kommer att placeras i den blivande ubåtshallen, nämligen Hajen 1 från 1904 och HMS Neptun, som man även kommer att kunna gå ombord på.

”Tillsammans med moderna utställningar, ljud och ljusspel är det tänkt att skapa en museiattraktion i världsklass”, säger Marinmuseums chef Richard Bauer i ett pressmeddelande.

Ubåtshall” target=”_blank”>Vimeo.

Han ser projektet som en stor framgång för såväl museet som för regionen och turistnäringen. Han tror att Sverige som helhet vinner på den här sortens satsningar.

Robert Olsson, överintendent på Statens maritima museer där förutom Marinmuseet även Sjöhistoriska och Vasamuseet ingår, säger i meddelandet:

”Vi känner oss såklart väldigt glada. Det är viktigt för oss att sådana här visioner förverkligas och att museerna inom Statens maritima museer kan ligga i framkant internationellt”.

Om allt går enligt planerna invigs ubåtshallen sommaren 2014.

FAKTA HMS NEPTUN

Sjösatt 1978
Byggd på Kockumsvarvet i Malmö och Karlskrona
49,5 meter lång, 11 meter hög, 5,7 meter bred, vikt 1 150 ton
Fart 12 knop, u-läge 20 knop
Dykdjup 300 meter
Bestyckad med 12 torpeder och 8 torpedrör
19 mans besättning

FAKTA HAJEN 1

Svenska flottans första ubåt
Byggd på Stockholms Örlogsvarv
Sjösatt 1904
23,4 meter lång, 3,64 meter bred, vikt 127 ton
Fart 9,5 knop, u-läge 6,5 knop
Dykdjup 30 meter
Bestyckad med tre torpeder och ett torpedrör
18 mans besättning