Världens största producent av sällsynta jordartsmetaller stoppar produktionen
Jord innehållande sällsynta jordartsmineraler lastas för export till Japan i en hamn i Lianyungang i Kinas ostliga Jiangsuprovins i september 2010. Kinas restriktioner för export av sällsynta jordartsmineraler syftar till att maximera vinsten, stärka landets egna high-tech-företag och tvinga andra länder till att hjälpa till med att täcka behovet globalt, säger experter. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Produktionen kommer att ligga nere i en månad hos världens största producent av sällsynta jordartsmineraler, Baotou Steel Rare Earths i Inre Mongoliet. Syftet är att stabilisera priserna.

Den här manipulationen av en viktig marknad oroar västvärldens ekonomimedier, eftersom vissa tillverkare av dessa viktiga teknologiråvaror har tvingats till konkurs.

Statsägda Baotou Steel Rare Earths (Baotou) meddelade att de skulle stoppa produktionen den 17 oktober. Under stoppet kommer Baotou att stoppa leveranserna av råmaterial till smältverk och andra företagspartners, rapporterade China Securities Journal den 19 oktober.

Baotou dominerar med sina 90 procent av volymen marknaden av lätta sällsynta jordartsmineraler i norra Kina. Företaget står också för nästan 60 procent av den globala marknaden.

Priset på sällsynta jordartsmineraler har ökat snabbt i Kina. Priset på de lättare jordartsmetallerna (lantan, cerium, neodym) tredubblades fram till början av juli, jämfört med början av året, och priset på de medeltunga metallerna (holmium, erbium, ytterbium) har nästan femdubblats.

Den här snabba uppgången för råvaror har påverkat industrier såsom vindkraft, biltillverkning, bildskärmar med flytande kristaller och andra applikationer. Många tillverkare av motorer med permanentmagneter (vilka behöver samarium och gadolinium) i Kina har skurit ner produktionen eller slagit igen.

Under tredje kvartalet gick efterfrågan ner på grund av att priserna rusade i höjden och priserna på sällsynta jordartsmetaller började sjunka snabbt. Jämfört med det högsta priset i mitten av året hade priset på lantanoxid sjunkit med cirka 15 procent och oxiderna av cerium, neodym och praseodym hade alla sjunkit med mer än 20 procent.

För att få stopp på prisminskningen ingrep Baotou två gånger på en månad. Företaget började köpa upp de sällsynta mineralerna den 29 september.

Baotou började köpa PrNb-oxid för runt 900 000 SEK per ton då priset var som lägst i september, men priserna fortsatte att sjunka och ligger nu under 800 000 SEK per ton.

Kinesisk media rapporterar
att Baotous stopp den här gången har att göra med att man uppnått den kontrollerade totala kvoten för brytning av sällsynta jordarter som fastställts av Ministeriet för mark och tillgångar. Kvoten för 2011 är 93 800 ton, inklusive 80 400 ton för de lätta jordartsmineralerna och 13 400 ton för de medeltunga och tunga. Men i början av juli hade tillverkare redan förbrukat kvoten för hela året.

I artikeln “Uppvaknandet till sällsynta jordartsmetallers strategi i Kina”, publicerad av China Science and Technology Fortune den 18 oktober, skrivs att Kina gradvis har justerat dess resursstrategi kring sällsynta jordartsmetaller de senaste åren, och de åtgärder som vidtagits, har möjliggjort för de största tillverkarna ”tjäna mer på ett år än under de gångna tio åren”.

Artikeln poängterade också att den kinesiska staten ”har varit fullt medveten om de sällsynta jordartsmetallernas betydelse. Kina kan trots allt kontrollera de sällsynta jordartsresurserna för en tid.”

Med tanke på produktionstoppet i de kinesiskägda gruvorna har många västerländska medier uttryckt sin oro. ”Financial Times” publicerade till exempel en artikel den 18 oktober som sade att ”Baotous agerande tyder på att kinesiska satsningar på att kontrollera priserna för sällsynta jordartsmeatller kan vara större än man tidigare trott.”

Översatt från engelska.

Originalartikel på kinesiska.