Världens största dammbygge tvingar en och en halv miljon att flytta
Människor från Dachang bygger ett tillfälligt vindskydd. Dachang är ett område med en historia på mer än 1 700 år, som nu läggs under vatten.(China Photos/Getty Images)


I Kinas berömda Tre Raviner byggs för närvarande världens största vattenprojekt, en väldig damm. Precis som vid de flesta andra stora dammbyggen läggs mark där människor bor under vatten, och de tvingas flytta. Tre Ravinerna-dammen, vars konstruktion nu går in i sin slutfas, har även slagit rekordet i antal människor som tvingats dra upp sina bopålar för att miljön förändras av människohänder.

Ursprungligen presenterade man beräkningar som sade att 800 000 människor skulle tvingas flytta, men allteftersom projektet fortskridit har siffrorna fått revideras och ser nu ut att landa på nästan det dubbla. Närmare 1,4 miljoner lär enligt de senaste beräkningarna tvingas från sina hem. Ungefär en tiondel tvingas flytta till andra städer eller helt andra provinser, de övriga får helt enkelt söka sig upp på högre belägen mark.

Anledningarna till de högre siffrorna beror delvis på att det ansvariga departementet ville presentera en lägre siffra för att få igenom projektet och delvis på att man inte räknade med befolkningsökningen i den ursprungliga beräkningen. Det menar Yu Wegang, en amerikansk vattenresursexpert.

Enligt officiella kinesiska data är det bara en tredjedel av dem som tvingas flytta som livnärt sig på jordbruk, och således anses drabbas hårt av att bli av med sitt land och sin traditionella försörjning. Två tredjedelar kommer från mer urbana miljöer och arbetade inom industrin eller andra modernare yrken, och det är lättare för dem att flytta någon annanstans.

Källa: Radio Free Asia