Världens fem toppimportörer av vapen finns i Asien
Indiska poliser inspekterar olika importerade automatvapen under ett möte kring antiterrorism i Mumbai, 27 augusti 2009. (Foto: Indranil Mukherjee/AFP)


Världens fem största importörer av vapen under de senaste fem åren är asiatiska länder, vilket visar på flera olika spänningar i regionen, enligt ny data från Stockholm Peace Research Institute (SIPRI).

Rapporten som släpptes på måndagen visar att Indien nu är världens största importör av större konventionella vapen, med närmare tio procent av den totala importen i världen. Dess oroliga granne Pakistan, som Indien har ett mycket problematiskt förhållande till, är nummer tre på listan.

Kina som var den största importören mellan 2002 och 2005, är nu nummer fyra på listan, något som till stor del beror på att man importerar mindre och exporterar mer, något som är en del av en trend.

”Större asiatiska importländer försöker utveckla sin egen vapenindustri och minska sitt beroende av externa källor,” sade Pieter Wezeman, forskare på SIPRI:s vapenhandelsprogram, i ett pressmedelande.

Kina är för närvarande världens sjätte största exportör av vapen, och har ökat sin export med 95 procent på tio år. ”Detta är till stor del ett resultat av att Pakistan importerar mer vapen från Kina,” sade Paul Holtom, chef för SIPRI:s vapenhandelsprogram, i pressmeddelandet.

Sydkorea som tekniskt sett fortfarande är i krig med sin oberäkneliga och aggressiva granne Nordkorea, är världens näst största vapenimportör. De militära spänningarna på och runt den koreanska halvön går upp och ner med humörsvängningarna i Pyongyang. Förra månaden såg hoppfull ut, då Nordkorea gick med på ett moratorium på sitt kärnvapenprogram och missilprover, men redan i fredags bröt man mot detta genom att meddela att man kommer skjuta upp en långdistansraket. Andra spänningar i regionen påverkar också vapenhandeln, särskilt gränsdragningsfrågor i Sydkinesiska sjön, påpekade SIPRI i rapporten.

Kina har provocerat nästan alla andra länder runt Sydkinesiska sjön kring olika gränsfrågor. Deras nära allierade Singapore är den femte största vapenimportören. På det hela taget har Sydostasien ökat sina vapenimporter med 185 procent under de senaste tio åren. Många av länderna där har ökat kraftigt; Vietnam (80 procent), Indonesien (144 procent) och Malaysia (nästan 300 procent).

SIPRI:s siffror är baserade på ett system de utvecklat för att representera överförande av militära resurser, baserat på kända produktionskostnader och faktiska vapenleveranser. De har utvecklat en enhet som kallas trend-indicator value, trendinidkatorvärde, eller TIV, för att jämföra överföringar av större konventionella vapen. TIV tar hänsyn till faktorer som räckvidd, storlek, leveranssystem, komplexitet, vapnens ålder och annat.

Totalt sett ökade handeln med större konventionella vapen med 24 procent jämfört med den föregående femårsperioden.

Bland de betydande ökningarna när det gäller import de senaste tio åren finns även Afrika, som steg med 110 procent på kontinentnivå.

Bara Marocko ökade med 443 procent under denna period, till stor del genom inköp förra året. Deras regionala rival Algeriet är också en stor importör, liksom subsahariska länder som Uganda och Kenya.

Bland de exporterande länderna är USA (toppkund: Sydkorea) och Ryssland (toppkund: Indien) fortfarande klart störst, med 30 respektive 24 procent av den totala marknaden. De följs av Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Rapporten kunde inte finna någon större påverkan på vapenhandeln på grund av den arabiska våren. Ryssland som varit Syriens huvudsakliga försörjare av vapen under den senaste tioårsperioden genom att förse landet med 78 procent av dess vapen, har bidragit till Syriens massiva importökning med 580 procent, och handeln pågår fortfarande.

USA är och har varit Egyptens främsta källa till vapen. Mark Bromley, forskare på SIPRI, noterade att trots en offentlig och parlamentarisk debatt i flera exportländer så har påverkan på hur man faktiskt agerat varit begränsad.

Översatt från engelska.