Varje nation måste acceptera sin egen historia
Hagia Sofia började byggas år 532 och var ursprungligen en kristen kyrka som blev mycket beundrad. På 1400-talet blev den en moské, muslimerna betraktade den som den fulländade moskén. Den har sett mycket dödande. (Foto: Sezayi Erken / AFP)


Riksdagen beslutade idag att erkänna massakrerna under det Osmanska riket 1915. Detta var emot regeringens önskan.

Under första världskriget ställde sig det stora och gamla Osmanska riket på Tysklands sida. Den turkiska nationalismen växte. 1915 blev det massakrer på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker, vilket sedan kom att bli föremål för mycket forskning.

Ett 20-tal länder, varav hälften från EU, har erkänt att det skedde folkmord 1915 och detsamma har också det amerikanska representanthusets utrikesutskott nyligen beslutat. De antog en icke-bindande resolution om att folkmordet 1915 var just ett folkmord.

Skulle den svenska riksdagen inte ha erkänt detta skulle det ha varit att förneka historiska fakta. Argumentet emot erkännandet var att folkmordskonventionen antogs först 1948 och att det här är en folkrättslig fråga som ska avgöras i domstol, inte i vår riksdag. Läget är också känsligt för Turkiet vill bli EU-medlem.

Det sista borde istället vara ett argument för att Turkiet ska göra upp med sin egen historia. Konsekvensen skulle bli att det vore att visa respekt för minoriteternas mänskliga rättigheter i landet just nu. Det lär inte ske, för när det amerikanska representanthusets utrikesutskott antog resolutionen om folkmordet 1915, kallade Turkiet hem sin ambassadör.

Den amerikanska regeringen ville inte att resolutionen skulle antas men utskottets ordförande, demokraten Howard Berman, vägrade böja sig, skriver Aftonbladet, och han sade:

– Det finns en punkt när varje nation måste acceptera sin egen historia. Och det är allt vi begär av Turkiet.