Varifrån kommer mina varor?
Fångar i Kinas stora laogaisystem tillverkar produkter som säljs i butiker i väst. (Foto: China Photos/Getty Images/AFP)


Bland de produkter som finns säljs i varuhus och butiker i västländer är många märkta med Made in China. En del av dem har tillverkats inom Kinas stora omskolningslägersystem.

Man uppskattar att någonstans mellan fyra och sex miljoner, nästan lika många som Australiens hela arbetsföra befolkning, hålls inspärrade i dessa laogais, som lägren kallas på kinesiska.

Konsumtionsvarorna som tillverkas i dessa läger försvinner till utlandsmarknaden. Det har rapporterats att fler än 200 produkter som tillverkats i laogai exporteras.

Samtidigt som det spelar en viktig roll i Kinas ekonomi är detta obetalda slavarbete ett verktyg som kommunistregimen använt i årtionden för att behålla kontrollen över den kinesiska befolkningen. Det är ett system som skapats för att slå ned på dem som har politiskt, socialt eller religiöst avvikande åsikter från det som det kinesiska kommunistpartiet (KKP) förespråkar. Dessa läger är ämnade att krossa fångar fysiskt, mentalt och andligt.

De som är inspärrade i dessa arbetsläger utgör två kategorier av människor, kriminella och dissidenter. De sistnämnda är den största gruppen och består bland annat av medlemmar av den underjordiska kristna kyrkan, Falun Gong-utövare och personer som förespråkar demokrati eller åsiktsfrihet.

Enligt Amnesty International förnekas de kineser som döms till arbetsläger tillgång till en advokat och får ingen domstolsprövning. ”Domstolsbesluten” bestäms vanligtvis av den kinesiska polisen själv. Kineser kan kvarhållas i arbetsläger i upp till fyra år och löper stor risk att bli misshandlade eller torterade, framför allt om de vägrar att avsvärja sitt ”brott”.

I en undersökning nyligen utförd av The World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong har man hittat bevis på att produkter tillverkade under kontrakt i kinesiska arbetsläger för Lanzhou Zhenglin Nongken Food Ltd, Jin Printing Co Ltd, Qiqihaer Siyou Chemical Industry Co Ltd och Beijing Mickey Toys Co Ltd, vilka tillverkar mjukleksaker för export till USA, Kanada, Australien, Brasilien, Ungern och Japan.

En annan produkt som rapporteras ha tillverkats i arbetsläger är gummibollar för ett välkänt sportmärke. Stickade tröjor, kuddar, plastsprutor, sanitetsätpinnar, planscher och tryckta emballage tillverkades också i olika läger.
Giftiga trädgårdsprodukter såsom bekämpningsmedel och växtgifter är också produkter som rapporteras ha paketerats av fångar. Inga säkerhetsåtgärder, skyddskläder eller skyddsglasögon fanns tillgängliga när fångar kom i direktkontakt med dessa ämnen, vilka orsakar förgiftning eller allvarlig hudirritation.

Jennifer Zheng som tidigare suttit inspärrad i arbetsläger gav, i sin bok ”Witness to History”, detaljerande beskrivningar av missförhållanden och grymheter som skedde i ett laogai i Peking.

”Vi tvingades arbeta sju dagar i veckan, från 5.30 på morgonen till ett eller två på natten. Om det fanns kvoter som skulle uppfyllas fick vi arbeta i dagar utan sömn”, skriver Zheng. Hon nämnde att några av de leksaker hon tvingades att tillverka var för Nestle.

Under sin tid i fångenskap fick Zheng stötar av en elektrisk batong tills hon förlorade medvetandet. Hon berövades också sin sömn i ett försökt att omskola henne, för att tvinga henne att ge upp sin tro på den andliga utövningsmetoden Falun Gong.

Zheng är en av tiotusentals Falun Gong-utövare som har skickats till laogais. Bland de nästan 3 000 bekräftade dödsfall hos Falun Gong-utövare under förföljelsen i Kina antas de flesta ha skett inom laogais.

Då denna resurs av billig arbetskraft samtidigt bidrar till Kinas ekonomi, påminner KKP:s metoder om nazisternas användning av koncentrationsläger och Sovjetunionens användning av gulags. Den stora omfattningen av detta gratisarbete är en förklaring varför produkter från Kina är så billiga.

När vi nu har gått in i ett nytt år kvarstår frågan: har västvärlden verkligen råd med denna moraliska kris som nu döljs inom kapitalismen i Kina, trots att vi sagt ”aldrig mer”?

Även om återförsäljare kanske får garantier av kinesiska exportföretag, att produkterna som säljs är tillverkade under humana förhållanden, kan vi verkligen vara fullständigt säkra på det när tvångsarbetet är så utbrett i Fastlandskina och till största delen fortsätter ohejdat?

”Världen utanför tror att Kina har förändrat sig. Kinas tillstånd rörande mänskliga rättigheter har förbättrats och alla är angelägna att göra affärer med Kina utan att känna till Kinas verkliga tillstånd, utan att veta att så många människor torteras och mördas i arbetslägren”, skriver Jennifer Zheng.

Om Falun Gong

Falun Gong är en meditationsmetod som innehåller en moralisk filosofi baserad på sanning, godhet och tålamod. Den blev välkänd i Kina efter 1992 och utövades av fler än 70 miljoner kineser, enligt en statlig kinesisk rapport. Falun Gongs popularitet hävdas av utövare vara orsaken bakom kommunistregimens förföljelse av utövare, vilken påbörjades i juli 1999.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-1-12/50387.html

Översättning: Tony Lingefors, Epoch Times Sverige