Varför Xi Jinping valde att besöka Ryssland och Afrika först
Det Kinesiska kommunistpartiets ledare Xi Jinping välkomnas av Rysslands president Vladimir Putin under ett besök i Ryssland nyligen. Xi åkte dit för att visa solidaritet med den ryska regimen, för att därefter resa till Afrika. (Foto: Sergei Ilnitsky/AFP/Getty Images)


Efter att han svurits in som Kinas högste ledare förra veckan, reste Xi Jinping till Ryssland, och ska även besöka Tanzania, Sydafrika och Kongo, i sin första serie med statsbesök mellan den 22 och 30 mars.

I Sydafrika ska Xi delta i det femte toppmötet för de så kallade Brics-länderna, det vill säga Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, som alla är växande ekonomier.

Enligt en artikel från kommunistpartiets språkrör Xinhua ska Xis resa till länder i Europa, Afrika och Asien ”ärva det förflutna och välkomna framtiden” samt ”planera för framtiden och influera världen”.

Vissa analytiker har dock påpekat att Ryssland inte kan anses representera Europa, och att världens ekonomiska ledare fortfarande är USA, som ligger i Nordamerika.

Det Kinesiska kommunistpartiets noggranna planering av Xis första besök antyder en vilja att tävla med de västerländska demokratierna genom ett strategiskt partnerskap med Ryssland, för att motverka USA:s grepp om Asien.

I en intervju i Sound of Hope Radio Network (SOH), sade den oberoende kommentatorn Li Shajian att Kina och Ryssland har liknande ideologier, och identisk syn på kontroversiella diplomatiska frågor. Till exempel röstade båda emot resolutionen om sanktioner mot Assadregimen i Syrien, som slaktar sitt eget folk.

– Kommunistpartiets värderingar och ideologi kan faktiskt inte accepteras av det internationella samfundets mittfåra. Som ett resultat av detta har partiet blivit isolerat i många frågor. Trots att Rysslands kommunistparti har kollapsat, så har den nuvarande regimen mycket gemensamt med det Kinesiska kommunistpartiet, rent ideologiskt, sade Li Shanjian.

Nyhetskommentatorn Zhang Jian sade till SOH att Ryssland inte är en alltigenom vänlig granne, eftersom det har invaderat och ockuperat stora delar av Kina. För att upprätthålla sitt envälde har kommunistpartiet emellertid format en allians med Ryssland, och har inte tvekat att förråda Kinas intressen för detta.

Zhang tillade att kommunistpartiet har lagt sig platt för Ryssland, och kommer att använda vilka metoder som helst, inklusive att ge bort territorium, för att hålla sig kvar vid makten.

När det gäller de tre afrikanska länderna på Xis turné sade Zhang att kommunistpartiet inte hjälper dem av humanitära skäl, utan för att köpa deras röst i internationella dispyter.

– Det var de här fattiga afrikanska bröderna som bar det Kinesiska kommunistpartiets regim in i FN med sina röster. Det kinesiska folket saknar skolbussar, och deras byggnader är illa uppförda, men partiet ger pengar till afrikanska länder för att få deras stöd och förbättra sin position inom FN.

På senare år har västländer kritiserat kommunistpartiet för dess relationer med Afrika. Man anser att den kinesiska regimen jagar Afrikas rika mineralresurser och stora marknad, och att man vill bli landets största handelspartner. Både Kina och Ryssland har förnekat detta och sagt att Kina primärt har politiska skäl för att hjälpa Afrika, nämligen att man vill etablera en ny världsordning där man kan konkurrera med USA.

Li Jianshan påpekade att kommunistpartiet genom att välja att besöka Ryssland och Afrika först insisterar på att behålla sitt envälde, trots problem i både inrikes- och utrikespolitiken.

– Att gå till Ryssland för en allians eller till Afrika för att försöka trygga ekonomin, bevisar att Xi vet att partiet inte erkänns av den västerländska mittfåran. Men han har inte visat något intresse av att ändra det politiska systemet eller avsluta enpartistyret, trots att han klart inser att han står inför en enorm kris. Att de besöker de här länderna tyder på att kommunisterna fortfarande tror att de kan behålla partiet och det rådande systemet.

Översättning av Alex Wu. Skriven på engelska av Cassie Ryan.

Översatt från engelska