Varför vetenskap inte nödvändigtvis skapar mer vetande
Mångsidiga Gundula Schatz är chef för Waldzell institutet, ambassadör för “Architects of the Future” och tidigare ställföreträdare för första distriktet i Wien, Österrike. (Foto: privat)


Nedan följer en intervju som Epoch Times gjorde med tyska Gundula Schatz som är ambassadör för ”Architects of the Future” (”Framtidens arkitekter”)

Epoch Times: Kris är det när den gamle redan är död och den nya ännu inte är född. Håller du med om detta påstående?

Gundula Schatz: Min förståelse är att en kris är en förintelse- och värderingsprocess med en mjuk övergång. Den gamle dör, sannolikt har han varit död i flera år. Inom många områden har nog detta redan skett och samtidigt börjar det nya att växa fram.

ET: Gamla system har alltså brutits sönder sedan en tid tillbaka?

Schatz: Exakt. Gamla system har brutits samman sedan en lång tid tillbaka. Det har bara nyligen blivit väl synligt eftersom det denna gång handlar om våra pengar. Där lyssnar vi uppmärksamt; i miljön har vi sen 30 år tillbaka inte höjt blicken.

Ja, och samtidigt har sedan flera år, årtionden tillbaka, nya lösningar och vägar in i framtiden påbörjats. Dessa får nu också mer och mer energi helt enkelt från de system som kollapsar, och detta är från en naturvetenskaplig synvinkel en helt logisk och oåterkallelig process.

ET: För de flesta är den finansiella krisen början.

Schatz: Jag ser att orsaken är att hela vårt samhälle har börjat gå mer och mer emot naturen. Vi ser nu stora skillnader mellan fattig och rik samtidigt som vissa roar sig i lyx, utan att veta vad man ska göra, bara göra dumheter. Det betyder att vår miljö förstörs. Hela lyxindustrin är byggd på miljöförstöring och utnyttjandet av människor. Och detta har vi tolererat med “ja, det är bara naturligt” eller kanske till och med ansett det vara “framsteg”.

Vi har skapat oss skenbara säkerheter med stora bank- och sparkonton, alla möjliga försäkringar och en överdrivna hälso- och läkemedelsindustri, som förespråkar all,t fram till döden.

ET: Vilken önskan ligger bakom alla dessa skenbara säkerheter? Strävan efter frihet, en frihet som inte finns?

Schatz: Bankmannen berättar för oss hur säkra obligationerna och värdepappren är, och allt det kollapsar nu inför våra ögon. Tacka och lov för det! Eftersom det är byggt på ett falskt löfte. Om jag tror på en evig tillväxt – det finns inte någonstans i naturen, med undantag för cancerceller, och vi vet vad som händer med dem. De är de enda som uppvisar denna typ av tillväxt som vi hoppades att ekonomin skulle uppnå.

Vi trodde också att våra finanssystem var oberoende, men de kan omöjligen vara oberoende. Det betyder att när vi gör saker som strider mot naturen får detta verkningar på helheten. Systemet är så komplext att vi redan vetenskapligt har kommit fram till den berömda “fjärilvingseffekten” – när jag ändrar något får det effekt. Vilka effekter det blir, kan vi inte förutspå.

ET: Tror du på tankens kraft?

Schatz: Självklart. Tankar, känslor …

ET: Det var ju spännande, eftersom du kommer från det vetenskapliga området. Hur kan du känna dig så säker på att det är så det är?

Schatz: Helt enkelt genom mina observationer. Det finns ingen säkerhet, inte alls. Jag har i hela mitt liv alltid observerat allting omkring mig väldigt noga: människor, naturen … När något händer börjar jag inse mer och mer sammanhangen; varför det hände; jag har så att säga undersökt lagen om orsak och verkan.

Jag har iakttagit lagen om orsak och verkan och alla dessa ting, dessa naturens lagar som går bortom våra begränsade vetenskapliga lagar, som vi nu går och lär oss i skolan … alla seriösa vetenskapsmän erkänner detta. Vi känner till de områden där våra mätinstrument kan mäta, i vilka det finns ännu mindre områden som våra sinnen kan uppfatta. Men vi vet också att allt inte går att begripa.

(Fortsättning följer…)

Översatt från tyska: http://www.epochtimes.de/articles/2010/07/28/602042.html