Varför motsäger inte kommunistpartiet de nio kommentarerna?


Redaktionens kommentar: Epoch Times publicerar här direkta översättningar av uttalanden som lämnats av kineser som ”tar avstånd från” det kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer. Uttalanden som detta skickas till en hemsida som samarbetar med den kinesiska versionen av Epoch Times, Dajiyuan. Rörelsen att ta avstånd från och lämna kommunistpartiet kallas ”tuidang” på kinesiska och började i slutet av 2004 strax efter att Epoch Times publicerat ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”, en serie ledarartiklar som utforskar det kinesiska kommunistpartiets verkliga historia och natur. Uttalanden som detta ger en sällsynt och osminkad bild av historia som håller på att skapas. Det kinesiska folket vänder kommunistpartiet ryggen, väljer sitt samvete framför praktiska hänsyn och bereder fredligt vägen för ett framtida Kina fritt från partistyre.

Ända sedan Nio kommentarer om (det kinesiska) kommunistpartiet publicerades har jag väntat mig artiklar från kinesiska kommunistpartiets officiella tidningar och anställda propagandister som attackerar kommentarerna.

En gång postade jag till och med en artikel på The Independent Review där jag erbjöd 10 000 dollar till den som kunde skriva en artikel där man motbevisade innehållet i de nio kommentarerna.

Kommunistpartiets officiella tidningar och professorer från viktiga partiskolor har valt att ignorera den här frågan, som om de aldrig hört talas om de nio kommentarerna.

Jag vet dock att kommunistpartiets centrala ledning blev väldigt upprörda och höll många möten med erfarna professorer från partiskolorna för att diskutera strategier.

En gång i tiden publicerade det kinesiska kommunistpartiet nio artiklar för att kritisera det sovjetiska kommunistpartiet. Dessa är historiskt kända som ”De nio kommentarerna”.

På den tiden publicerade det kinesiska kommunistpartiet nio artiklar i tidningar där man bjöd in hela landet att fördöma sovjetunionens kommunistparti.

Idag verkar dock inte en enda erfaren professor vilja föra en kampanj mot eller skriva artiklar som ifrågasätter Nio kommentarerna om (det kinesiska) kommunistpartiet.

Varje dag sänds de Nio kommentarerna om kommunistpartiet via satellit-TV. I Kina kan man hitta DVD:er med Nio kommentarer överallt.

En släkting till mig berättade om en sak han varit med om. Efter att han betalat för sina varor i mataffären hittade han en DVD i sin kundvagn. Han tittade på den när han kom hem och den visade sig vara de nio kommentarerna. Han kände sig väldigt lycklig efter att ha sett den. Varje mening sade vad han i sitt hjärta själv ville säga.

Han kände att han ville ta tillfället i akt och förmedla detta till polisen, så han tog med DVD:n till polisstationen under förevändning att anmäla den.

När poliserna insåg att det handlade om de Nio kommentarerna sade de, utan att blinka:

– Vi har sett den, ställ inte till med några problem här.

Min släkting sade:

– Varför tar ni inte hand om det här viktiga fallet?

Polisen svarade:

– Hur då? Och var kan jag få tag på dem?

Då sade min släkting:

– Säg då vad jag borde göra.

Polisens svar på detta var:

– Gör som du vill, men säg inte till någon att vi sade så, då kan vår lönebonus bli lidande.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/51130/