Varför kinesiska kommunister stöder Mugabes regim i Zimbabwe
Medlemmar av och supporters till Kwazulu-Natals kristna råd och Diakonias kyrkoråd som den 19 april 2008 höll morgonbön under temat ”Hand i hand mot vapnen” på Durbans strand för att protestera mot Kinas export av vapen till det fattiga Zimbabwe. (Rajesh Jantilal/AFP/Getty Images)


Kina må ha stött FN-resolutionen i slutet av juni som fördömde valet i Zimbabwe, men låt er inte luras av denna nya fasad. Kommunistregimens vänskap med Mugabes regim och viljan att trotsa internationellt tryck för att beväpna diktaturer kan ha mildrats lite grann eftersom de Olympiska spelen i Peking varit nära förestående och att andra åtgärder skulle ha lett till än mer internationell upprördhet.

I själva verket visade Kina den 29 juli sin ovilja att stödja ett upprop från USA för ett FN-vapenembargo mot Mugaberegimen och som varande en nation med vetorätt gör denna handling att det blir omöjligt för FN att agera och vidta åtgärder gentemot Zimbabwe, såväl som mot liknande diktaturregimer.

Det är inte förvånande att så sent som i april 2008 stoppade flera av Zimbabwes grannländer den kinesiska regimens vapenleverans till Zimbabwe eftersom de fruktade att vapnen skulle kunna användas för att stärka Mugaberegimen och släppa lös ett skräckvälde över Mugabes motståndare.

Vapenleveransen skickades innan
Mugabe rapporterats ha förlorat en omräkning av rösterna från valet gentemot oppositionen MDC.

Efter att ha lagt ut flera villospår genom att meddela att man skulle kalla tillbaka lastfartyget, omdirigerades fartyget och tilläts lägga till i Angola som är känt för att stödja Mugaberegimen. Trots den internationella upprördheten över leveranserna lyckades vapnen nå Mugabe genom Angola.

Zimbabwes band till Kina sträcker sig tillbaka till 1979 då Robert Mugabes försök att få sovjetiskt stöd för sitt parti misslyckades vilket fick till följd att han istället närmade sig den kommunistiska regimen i Kina för ekonomiskt och politiskt stöd.

Banden med Kina blev än
mer viktiga för Mugaberegimen efter dödläget med EU 2003 som resulterade i finansiella påtryckningar och ekonomisk tillbakagång.

En stor del av Zimbabwes import utgörs av dyr militär utrustning. En rapport från Jamestown Foundation, med namnet ”Zimbabwe: Kina afrikanska allierade”, visar att bara i juni 2004 var Zimbabwes köp av 12 FC-1 jaktflyg och 100 militärfordon värt uppskattningsvis 240 miljoner dollar. Beställningen, som publicerades i Zimbabwes statsstödda press, var i själva verket högre än hela försvarsbudgeten på 136 miljoner dollar.

Och vad har Zimbabwe förlorat? Handel med Kina genomförs ofta i form av byteshandel där Zimbabwe exporterar råmetall som platina för att tillfredsställa Kinas snabbt växande aptit på råvaror. Jamestownrapporten visar att Zimbabwe ”har de näst största platinafyndigheterna i världen med ett uppskattat värde på över 500 miljoner dollar”.

Ett Epoch Times-reportage har dokumenterat hur afrikanska regimer, i synnerhet diktaturer, är villiga att sälja sina naturtillgångar till den kinesiska kommunistregimen i utbyte mot ökad underkastelse gentemot KKP, stöd från KKP och vapen att användas till att upprätthålla regimerna.

Mugabes regim verkar inte vara ett undantag: den har verkat villig att sälja och förlora dessa värdefulla naturtillgångar i utbyte mot dyra militära leksaker som den låter skrämma dissidenter med och fortsätta härska med järnhand.

Den 29 juni 2008, bara någon dag efter att Mugabe vann ett val som kallats en fars över hela världen, rullade Kina under pompa och ståt ut landets senaste turbopropellerdrivna regionalflygplan.

Med Kinas ekonomiska makt
har världens ledare rasat mot krisen i Zimbabwe men har visat väldigt lite mod när det gäller att ta itu med den. Den 25 juni 2008 kritiserade den australiska publikationen ”The Age” premiärminister Kevin Rudd för att inte ha varit villig att ta upp Zimbabwekrisen och utöva tryck på Kina.

Med Kinas nära band till Mugaberegimen är det kanske ingen överraskning att Zimbabwes viktigaste oppositionsledare, Morgan Tsvangirai, ofta sagt att han ser Kinas kommunistregim som zimbabwiernas ”värsta fiende”.

Kanske har Tsvangirai en poäng där. KKP:s stöd till diktaturregimer är ett symbiotiskt förhållande – det syftar till att hålla kvar diktaturregimer vid makten i utbyte mot deras naturtillgångar och på samma gång bygga upp ett internationellt stöd från dessa regimer vilket deras egna befolkningar är motståndare till.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-30/72715.html