Varför Kinas trafik är den dödligaste i världen
En kinesisk polis försöker lösa en trafiktvist efter en olycka i Peking den 9 augusti 2011. Under det senaste decenniet har Kina haft det högsta antalet dödade per år i trafiken i världen. (Foto: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Även om Kina inte har det högsta antalet registrerade fordon i världen så har det rekordet när det gäller antalet dödsolyckor i trafiken i världen under varje år under det senaste decenniet.

Under det senaste decenniet var Kinas genomsnittliga antal trafikolyckor över 500 000 per år, med en genomsnittlig årlig dödssiffra på över 100 000.

2009 hade Kina endast 3 procent av världens alla registrerade bilar, men dödsolyckorna i trafiken i landet var hela 16 procent av världens totala antal.

Enligt en artikel i Guangzhou Daily från mars 2012 hade Kina 104 miljoner registrerade bilar år 2011, och 62 000 dödsolyckor i trafiken. Samma år hade Japan över 70 miljoner registrerade personbilar, men bara 4 611 personer dog i trafiken. I USA var 285 miljoner bilar registrerade och 42 000 människor dog i trafikolyckor.

En av orsakerna till Kinas många dödsolyckor är att många förare inte genomgår något körkortsprov. Enligt Kinas trafikregler måste man gå i körskola och sedan klara ett förarprov för att få ett körkort. Men alla i Kina vet att ett stort antal människor köper ett körkort genom kontakter.

Brottsbekämpningen är ganska slapp på det här området så de flesta lär sig att köra på egen hand eller övar lite med en vän efter att de köpt en bil.

Det är inte ovanligt att se människor i Kina gå mot röd gubbe, ta genvägar eller hoppa över staket, även om det finns gångvägar och övergångsställen.

År 2011 var en fjärdedel av alla trafikdödade i landet fotgängare som dödats efter att ha brutit mot trafikreglerna.

Förarnas dåliga humör, rattfylleri, körning mot rött ljus, olaglig omkörning och trötta förare är också vanliga olycksorsaker.

Det finns över hundra olika typer av trafikljus i Kina, vilket  lätt kan skapa förvirring. Dessutom är vissa trafikljus inte tillräckligt höga och vissa korsningar saknar trafikljus helt, vilket ökar olycksrisken.

Många vägmärken på motorvägarna är också för komplicerade. En del skyltar har 20 till 30 tecken, vilket gör det svårt för förarna att hinna uppfatta informationen.

Kinas låga trafikböter fungerar inte tillräckligt avskräckande när det gäller förseelser som till exempel fortkörning. Enligt en rapport från maj 2009 i Hangzhou Net News tävlade sex barn från rika kinesiska familjer på vägen från Italien till Frankrike i en Ferrari och en Lamborghini, i upp till 229 km/tim. Den lokala domstolen dömde dem till böter på motsvarande 1,3 miljoner kronor. I Kina, däremot, skulle en liknande förseelse ge endast 3 prickar i körkortet och böter på motsvarande drygt 100 kronor.