"Varför hänger du dig inte i hemmet? "
Myndigheter kastade ut bröderna Yes föräldrars ur deras hem. Modern tittar förtvivlat på deras raserade hus. (Foto: The Epoch Times)


År 2005 var självmord den femte vanligaste dödsorsaken i Kina, enligt en rapport från Kinas allmänna hälsoministerium. Det året begick uppskattningsvis 250 000 människor självmord och 2,5 till 3,5 miljoner människor försökte begå självmord. Eftersom en femtedel av världens befolkning bor i Kina, är andelen människor som begick självmord i Kina 2005 en fjärdedel av samtliga självmord runt om i världen.

För närvarande finns det inte några organisationer som tillhandahåller psykologisk behandling till dem som riskerar att begå självmord, istället åtalar regeringen folk som försöker begå självmord på allmänna platser. Ett exempel på detta är fallet Ye Guoqiang från Peking som hoppade ner i Jinshui-floden nära Himmelska fridens torg 2004. Vid det andra förhöret frågade en tjänsteman vid Högsta domstolen: ”Ditt självmordsförsök i Jinshui-floden är en skam för nationen. Om du önskar dö, varför hänger du dig inte själv i enskildhet i ditt eget hem?”

Ye Guaoqiang är den yngre brodern till den kände människorättsaktivisten Ye Guozhu i Peking. I maj 2003 rev regeringen hela deras storfamiljshus i Xuanwudistriktet i Peking, och tre generationer i familjen var tvungen att söka nytt boende. Detta ögonblick illustreras sanningsenligt i bilden av deras föräldrar som kastas ut på gatan av myndigheter samtidigt som deras moder förtvivlat tittar på det rivna huset.

Sedan dess har de två bröderna protesterat mot tvångsförflyttningen och fängslades därefter i Tianjin. Ye Guoqiang dömdes till två års fängelse för självmordsförsöket i Jinshui-floden den 1 oktober 2004. Å andra sidan dömdes Ye Guozhu till fyra års fängelse för att ha vädjat å andra medborgares vägnar och begärt om ett tillstånd för en 10 000-personers marsch på Himmelska fridens torg.

Ye Guoqiangs självmordsförsök rapporterades omfattande av både det kinesiska kommunistpartiet (kkp) och internationell media. Innehållet i rapporteringen var emellertid väldigt olika. Den 18 juli 2006 när han erinrade sig domstolsutfrågningarna sade Ye Guoqiang:

– Gao Zhisheng hade väldigt tidigt tackat ja att bli min försvarsadvokat. Nationella säkerhetspolisen och regeringen vägrade dock att berätta för honom var utfrågningen ägde rum. De två utfrågningarna hade därför redan skett innan Gao fann mig. Den första utfrågningen hölls i en domstol i Peking. Fallet togs sedan upp av Högsta domstolen efter att vi tillbakavisat domstolens första beslut. Min advokat tillsattes av regeringen. Under rättegången var inga andra närvarande förutom några statstjänstemän och sju eller åtta representanter från staden. Utfrågningen var en ren bluff.

Ye Guoqiang fortsatte:

–  Under den andra rättegången pläderade Pekingadvokaten ’”det är ett brott att begå eller försöka begå självmord i Jinshui-floden, därför att det är en pinsamhet för landet. Men om du gör det privat i ditt hem, då är det inget brott. När allt kommer omkring, är det ditt val om du vill dö, och det borde därför göras på din egen privata egendom.” Tycker ni inte att detta är en patetisk logik? Vad kan medborgare göra för kommunistpartiet? Först var mitt hopp starkt, då jag tänkte att vad som än händer så var kommunistpartiet fortfarande bra. Jag ser emellertid sanningen nu: det kan inte räddas längre – det är korrupt från rötterna.

– Pekings polis förbannar också i tysthet kkp. De har inget val än att lyda kkp:s befallningar. De säger att ’Vi är hundar – vi biter vem som helst som kommunisterna vill att vi ska bita, därför att vi får betalt’.

Efter fängelsestraffet vädjade Ye Guoqiang fortfarande hela tiden på olika platser. Han har blivit ett av polisens huvudobjekt för bevakning. Under kinesiska folkets rådgivande politiska konferens 2006, undflydde Ye Guoqiang polisens bevakning och kom till Himmelska fridens torg bara för att bli arresterad igen. Efteråt bevakades han ständigt av åtta poliser och säkerhetsvakter.

Ye-brödernas 81-åriga mor avled nyligen i cancer. Ye Guoqiang vädjade till polisen att få uppfylla sin mors sista önskan att få se sin son en sista gång. Polisstationen avslog även denna begäran.

Den 17 juli gjorde Ye Guoqiang ett annat försök att lämna in en ansökan om en parad till Pekingpolisen, genom att fråga om tillstånd att protestera; polisstationen avslog omedelbart hans begäran.